Oliva acull el primer Ple del Consell Territorial de la Formació Professional de la Safor

L’objectiu de l’organisme és gestionar l’organització dels estudis de Formació Professional a la Safor.

 

El passat 5 de novembre de 2021 es va constituir a l’Ajuntament de Gandia el I Consell Territorial de Formació Professional de la Comunitat Valenciana a l’àrea 11, que correspon a la Safor. El primer Consell Territorial de l’FP que es va crear al territori valencià amb l’objectiu de la posada en marxa d’un organisme que permetrà gestionar l’organització dels estudis de Formació Professional a la Safor.

 

Els Consells Territorials de la Formació Professional de la Comunitat Valenciana són un comité consultiu, deliberatiu, propositiu i de participació social i operen al voltant de la seua àrea territorial amb l’objectiu principal de fomentar la Formació Professional integrada, la plena inserció laboral i professional de les persones joves i de la ciutadania amb necessitats de qualificació professional durant la seua vida laboral i professional, incrementant la competitivitat de les nostres empreses, a través de la millora i actualització permanent del nivell de formació dels recursos humans.

 

Al Consell Territorial s’ha presentat l’estudi de les necessitats formatives de les 30 poblacions que integren la zona de La Safor i la memòria que recull les accions realitzades per totes les persones membres del Consell, com són el Ple i la Comissió tècnica.

 

En el primer ple del Consell Territorial de Formació Professional celebrat a Oliva el passat dilluns 8 de maig, l’alcaldessa d’Oliva Yolanda Balaguer junt amb la resta de representants institucionals, empresarials i sindicals, es van plantejar els reptes de futur per abordar els pròxims anys a la comarca de la Safor com ara la coordinació de l’oferta formativa, difondre i donar a conéixer les accions del Consell Territorial d’FP o la necessitat de conjugar l’oferta formativa amb les necessitats formatives i d’ocupació del territori. A més a més, també es va plantejar en la mateixa reunió la importància de realitzar un seguiment de les accions dutes a terme, la celebració de fires comarcals d’orientació professional o la creació d’una xarxa de transport comarcal d’FP.

 

L’alcaldessa d’Oliva Yolanda Balaguer ha agraït l’esforç i treball de tot el comité tècnic en l’estudi i diagnosi de les necessitats formatives així com de la implicació en la planificació de futur per potenciar la Formació Professional. «Amb treball conjunt de totes les administracions i actors implicats aconseguirem donar resposta a les necessitats dels sectors productius de la Safor així com a les expectatives personals de promoció professional dels I les alumnes de formació professional. Aquest és un primer pas molt important, però resulta imprescindible per a desenvolupar totes les accions garantir una xarxa de transport públic comarcal com bé s’ha comentat en el primer ple del Consell Territorial» ha declarat Balaguer.