Gandia renova 450 fanals en dos mesos

En la tercera fase de canvi de llums a la ciutat

Dins de les actuacions previstes al Pla Respecte, des de hui i durant els pròxims dos mesos, l’empresa encarregada del subministrament energètic de Gandia inicia la substitució d’un total de 457 lluminàries.

Aquesta intervenció suposa la tercera fase de la substitució progressiva de més de 5.008 punts de llum de la ciutat que així veuran millorat el seu rendiment.

En concret, se substitueixen projectors LED de potències compreses entre 40 i 80 W per projectors LED de potències compreses entre 20 i 60 W.

Estalvi

Es tracta de lluminàries eficients que permeten un estalvi del 30% de l’energia. Algunes, específiques per resistir ambients salins.

La renovació venia prevista al contracte amb l’empresa subministradora encarregada de la gestió i manteniment de l’enllumenat públic municipal.

Tot amb motiu de mantenir en tot moment les dades d’il·luminació i eficiència en els nivells adequats i sempre dins de la normativa vigent.