Les ajudes d’Ontinyent per als estudiants

Com es reparteix els diners

L’Ajuntament d’Ontinyent a través de la regidoria d’Educació obrirà dilluns una nova convocatòria d’ajudes al transport per a l’alumnat universitari, de Formació Professional i d’Ensenyaments de Règim Especial de Música, Dansa i d’Arts Plàstiques i Disseny, per a la que es podrà presentar sol·licituds del 3 al 14 de juliol.

Es tracta d’una línia dotada amb 16.000 euros, un 7% més que en la convocatòria anterior.

La primera convocatòria d’estes ajudes l’import global va ser de 6000 euros, i eren només per a alumnat universitari.

La bona acceptació va fer ampliar-les a altres tipus de formació i ampliar-les a 15.000 euros, que ara continua amb esta nova ampliació a 16.000 euros.

Les ajudes podran ser sol·licitades per estudiantat menor de 30 anys i empadronat a Ontinyent des d’almenys 24 mesos, per fer front a despeses de desplaçament derivades en el curs 2022/23 de la realització d’estudis universitaris, de Formació Professional i d’Ensenyaments de Règim Especial en tots els centres de secundària, de música i dansa, i de les universitats que integren el Sistema Educatiu i Universitari Valencià, així com els seus centres adscrits, situats fora del terme municipal d’Ontinyent.

L’adjudicació d’aquestes ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva, tenint-se en compte les situacions diverses en les famílies amb menys recursos.

L’alumnat haurà d’acreditar estar matriculat durant el curs escolar en almenys el 50% del curs lectiu en qualsevol ensenyament universitari fóra d’Ontinyent.

L’ajuda que es concedirà a cada sol·licitant és de 100 euros, fins a esgotar el crèdit disponible.

Tant la instància com la informació necessària sobre aquestes ajudes es pot trobar a la web municipal www.ontinyent.es, a l’apartat Ajuntament-Àrees-Educació-Ajudes Transport Universitari.