Ontinyent passa al sistema de concurrència competitiva les ajudes al lloguer de naus i locals de nova activitat

El procés, que ha obert el termini de sol·licituds fins al proper 24 de juliol, permet accedir a ajudes de fins al 75% de la despesa

L’Ajuntament d’Ontinyent ha obert una nova convocatòria d’ajudes de fins al 75% de la despesa d’arrendament de naus i locals per a l’exercici d’activitats econòmiques a la ciutat.

Una novetat destacada serà respecte a la justificació, ja que a partir d’ara a la sol·licitud s’ajuntarán també els documents de justificació, a fi d’aprovar en el mateix acte administratiu la concessió i el pagament de la subvenció.

L’inici de l’activitat en el local o nau objecte de subvenció s’haurà d’haver produit entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2023 i les despeses subvencionables (mensualitats del lloguer) també seran les compreses entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2023.

Futures ajudes

El beneficiaris d’enguany podrán tornar a demanar l’ajuda, en futures convocatòries, fins completar les 12 mensualitats.

Quant als imports, els locals situats al centre Historic poden tenir ajudes de fins al 75%; els situats als polígons industrials de fins al 50%; i els ubicats a la resta del cas urbá de fins al 25%, en tots els casos amb un màxim de 2.000 euros per beneficiari.

Enguix recordava que este càlcul respon a l’objectiu concret de reforçar l’activitat en llocs determinats com el centre històric, tot i que les noves activitats als polígons i la resta d’espais urbans també es poden beneficiar d’estes ajudes.

Les sol·licituds estan obertes fins al proper 24 de juliol, les bases completes es poden consultat a la web municipal www.ontinyent.es a l’apartat ajuntament-arees-promoció econòmica-subvencions, i les sol·licituds es poden presentar a través de la seu electrònica, també accessible des de la web municipal.