L’Ajuntament de Bellreguard aprova un pressupost de 4 milions per a l’any 2022

L’import total creix respecte a l’any passat tot i que es preveu recaptar menys per impostos, gràcies al Fons de Cooperació de la Diputació i a les aportacions de l’Estat

El ple de l’Ajuntament de Bellreguard va aprovar en la darrera sessió el Pressupost Municipal per a l’any 2022, el document que marca les línies mestres de l’acció del govern per al nou exercici, amb la corresponent consignació econòmica. El projecte de comptes anuals va eixir avant amb els vots de Compromís i el PSPV, mentres que el PP va votar en contra.

L’import total del pressupost creix un 2,47% respecte a l’any anterior, per a arribar fins als 4.003.667 euros. El regidor de Promoció Econòmica, Joan Marco, va ser l’encarregat de defensar un projecte pressupostari que va desitjar que siga “el pressupost de l’any de la post-pandèmia” i que està concebut per a donar resposta a “totes aquelles necessitats de la nostra ciutadania”.

Segons l’alcalde, Àlex Ruiz, “són els pressupostos de la prudència i la contenció, encara que augmenten degut a la millora de les condicions econòmiques dels treballadors i treballadores municipals, que era una qüestió inajornable”.

 

Menys ingressos

Eixe increment es produeix tot i que l’Ajuntament preveu ingressar menys per la via d’impostos. Per al 2022, hi ha una baixada dels ingressos per impostos directes de 59.000 euros, que ve donada bàsicament per la desaparició de l’impost de plusvàlues.

Aquesta pèrdua d’ingressos per impostos directes es veu parcialment compensada pel fet que en els indirectes es preveu recaptar 3.000 euros més que enguany, i per un augment de 34.103 euros en el capítol de ‘Taxes i altres ingressos’ (ocupació de via pública, taxes de les instal·lacions esportives o recàrrec de constrenyiment).

El capítol que més ajuda a reequilibrar els comptes després de la desaparició dels ingressos per les plusvàlues es el de transferències corrents. Arriba fins a 1.125.640,40 euros, que representa un creixement de 118.401 euros (un 11,76%), gràcies a l’augment en la participació de tributs procedents de l’Estat i els provinents del Fons de Cooperació de la Diputació de València.

En l’apartat de despeses, augmenta un 7,39% el capítol de Personal, debut principalment a la implantació de la Relació de Llocs de Treball (RLT), així com a la consignació de la pujada salarial del 2% que preveu l’Estat. Des del govern municipal “hem apostat clarament per dignificar el treball i el sou del personal d’aquesta casa”, va destacar Joan Marco.

En aquest cas, eixa pujada es compensa principalment amb la reducció en 78.985,07 euros (un 4,71%) en la partida de despeses de bens corrents i serveis, provocada per l’estalvi en el subministrament d’energia, en telèfon, en redacció de projectes tècnics o recaptació executiva, principalment.

Quant a les inversions, es destinen 130.321 euros, entre els quals s’inclou la quantitat destinada als Pressupostos Participatius, que mantenen la mateixa consignació que enguany.