Sueca convoca el Concurs del Cartell anunciador de  les Falles 2022

Els criteris de valoració premiaran el caràcter original i innovador del disseny, la capacitat per a transmetre el significat de les Falles de Sueca i els valors que han de regir en elles

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Festes, ha convocat el Concurs del Cartell Anunciador de les Falles 2022. Les persones interessades a participar podran entregar els seus treballs des de demà, 17 de novembre, fins a l’1 de desembre. Cada persona podrà presentar un màxim de dos cartells, que hauran de ser originals i inèdits i tindre un format de A-3. A més, haurà d’estar muntat sobre un suport rígid, que no tindrà mai un gruix superior a 5 mm, i incloure obligatòriament el text: SUECA FALLES 2022 – Ribera Baixa, Festa Declarada d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana.

Els criteris de valoració premiaran el caràcter original i innovador del disseny, la capacitat per a transmetre el significat de les Falles de Sueca i els valors que han de regir en elles, com ara la participació, accessibilitat universal a la festa i la cultura, igualtat, consum responsable i tradició. L’import del premi en metàl·lic serà de 800 euros. 

Les sol·licituds per a participar en el concurs es presentaran, preferentment, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sueca. Excepcionalment, quan les persones sol·licitants no disposen de mitjans electrònics, podran presentar la sol·licitud i la documentació de manera presencial mitjançant cita prèvia en el telèfon 960919138. Una vegada realitzada la sol·licitud, s’hauran d’entregar els treballs en el departament de Festes, situat en el segon pis de l’Ajuntament.

Per a més informació i accés al model de sol·licitud, pot consultar-se la pàgina web municipal www.sueca.es.