La màscara serà obligatòria a partir de sis anys en espais a l’aire lliure

L’Ordre assenyala que és  recomanable per als xiquets d’entre 3 i 5 anys

El Boletín Oficial del Estado publica hui l’Ordre que regula l’ús obligatori de màscara quan no siga possible mantindre la distància interpersonal de dos metres, des de hui dijous 21 de maig.

Així, s’estableix que les persones de sis anys d’ara en avant hauran de portar-la quan se de aqueixa circumstància en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic.

L’Ordre assenyala que és també recomanable per als xiquets d’entre 3 i 5 anys i que preferentment hauran d’usar-se les màscares higièniques i quirúrgiques, que cobrisquen nas i boca.

No serà exigible el seu ús en les persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada pel seu ús.

Situació de necessitat

A més, el text indica que no serà exigible tampoc quan resulte incompatible el seu ús o si existeix una causa de força major o situació de necessitat.

Tampoc serà obligatori en el desenvolupament d’activitats que resulten incompatibles, com ara la ingesta d’aliments i begudes.