S’inicia la pavimentació de camins rurals molt deteriorats al terme de Carcaixent

Unes actuacions que afecten un total de 13.240 m² de superfície

Aquesta setmana han començat les actuacions de condicionament de camins rurals en el terme municipal de Carcaixent, un projecte de l’any 2021 i que s’està podent dur a terme mitjançant una subvenció de la Conselleria d’Agricultura.
Es tracta de pavimentar camins que es troben molt deteriorats pel transcurs dels anys i el seu ús per vehicles agrícoles, perjudicant la seguretat de circulació i a la comoditat dels usuaris. Entre els camins afectats es troba el camí de la Pedrera, el del Cementeri, el camí de la Pujada de Maseres i el camí la Font, incloent tant el tram de la urbanització Los Amigos, com el tram final junt al barranc, afectant un total de 13.240,65 m² de superfície i actuant sobre una longitud total de 1.644 m de vies.

Prèviament a la pavimentació es procedirà al desbrossament de cunetes i vores de camins, així com a la neteja de la superfície deixant-la preparada per a rebre el reg d’adherència i posteriorment l’estesa del paviment calent.
Les actuacions a aquests vials que s’executaran al llarg d’un mes s’han agrupat de manera que s’optimitze el desplaçament dels equips i també es minimitze les molèsties a l’activitat habitual de la zona.