Les zones de joc infantils de Carcaixent estaran obertes a partir de demà

Es desinfectaran de forma diària i serà necessari respectar les mesures de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries

L’Ajuntament de Carcaixent permetrà des de demà l’ús de les 22 zones de joc infantils de la localitat, després de la desinfecció intensiva realitzada durant estos dies de forma progressiva i que es repetirà diàriament. L’obertura dels parcs infantils es farà seguint les recomanacions marcades per la norma publicada per la Direcció General de Salut Pública i Addiccions este dimarts.

Així, segons maquen les autoritats sanitàries s’hauran de seguir les següents recomanacions:

• Mantenir en la mesura del possible la distància d’1,5 m entre xiquets i xiquetes que no siguen convivents o pertanyen al mateix grup.

• Assegurar per part de pares, mares o tutors, higiene i desinfecció de mans dels xiquets i xiquetes usuaris freqüent, almenys a l’inici i al final del període de jocs mitjançant gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, degudament autoritzats i registrats, o d’una solució sabonosa.

• Fer ús de màscares higièniques pels xiquets i xiquetes majors de 6 anys en aquelles circumstàncies en les quals no es puga garantir la distància de, almenys, un metre i mig.

Segons ha informat la regidora de Parcs i Jardins, Ana Garrigues, la reobertura es durà a terme demà després de la neteja i desinfecció de les instal·lacions, posant especial èmfasi en les superfícies de contacte més freqüents, i amb la retirada de les tanques de seguretat i  senyalització corresponents. La regidora ha explicat que les instal·lacions es desinfectaran cada dia de matí i es podrà fer ús una vegada s’asseque el producte i sota responsabilitat dels pares i mares. Tot i la desinfecció diària, la regidora ha recordat la importància de seguir les principals mesures higièniques i de prevenció enfront del Covid-19 que marca la conselleria.