L’Ajuntament del Real de Gandia estableix el Període Mitjà de pagament a Proveïdors en 5,16 dies durant el primer trimestre de 2021

Per al consistori la dada demostra el bon treball realitzat en els últims anys pels diferents serveis municipals a l’hora d’intentar agilitar els pagaments als proveïdors

 

La Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament del Real de Gandia, informa que el període mitjà de pagament a proveïdors (PMP) s’ha situat en 5,16 dies per al primer trimestre de 2021. Una dada que demostra el bon treball realitzat en els últims anys pels diferents serveis municipals a l’hora d’intentar agilitar els pagaments als proveïdors amb els quals treballa l’Ajuntament realero.

Aquesta xifra, “suposa que l’Ajuntament compleix amb la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera injectant liquiditat en l’economia local i comarcal” indica Vicent Signes, regidor d’Hisenda.

“Durant els últims anys, una de les prioritats de l’àrea d’Hisenda ha sigut que els proveïdors de l’Ajuntament, els autònoms i les petites empreses cobraren en el menor temps possible, alguna cosa que estem aconseguint gràcies a la senda econòmica iniciada en el 2015 i al bon treball i implicació dels serveis tècnics municipals de Tresoreria i Intervenció”.

El regidor ha destacat que “el fet de situar el pagament a proveïdors molt per davall del màxim legal establit (30 dies). és un molt important perquè permet als proveïdors cobrar en un curt termini de temps, perquè no hagen de suportar la càrrega econòmica de factures impagades, alguna cosa que adquireix especial importància actualment amb la situació econòmica que travessen els empresaris derivada de la crisi sanitària de la Covid-19”