L’Ajuntament de Xeraco avança en la digitalització del municipi amb la instal·lació de comptadors d’aigua a través del sistema de telelectura

Aquesta solució és el primer pas per a desplegar una xarxa de dades en el municipi de Xeraco que tinga com a objectiu minimitzar el consum municipal de l’aigua potable.

 

La Diputació de València ha posat en marxa un projecte per a dotar d’intel·ligència als serveis municipals. En aquest context l’Ajuntament de Xeraco va presentar la sol·licitud per a la instal·lació de la XARXA WIZE DE TELELECTURA DE COMPTADORS EN ELS CONSUMS MUNICIPALS.

La corporació, secundant-se en l’experiència de Hidraqua, empresa gestora del servei d’aigua potable i clavegueram del municipi, i referent en la gestió sostenible de l’aigua, ha realitzat la instal·lació dels comptadors amb telelectura i els equips necessaris per a obtenir la lectura dels comptadors i enviar-los al centre de control.

Aquesta solució, que s’implantarà de moment en tots els comptadors municipals, és el primer pas per a desplegar una xarxa de dades en el municipi de Xeraco que tinga com a objectiu minimitzar el consum municipal d’un bé tan valuós com és l’aigua potable.

Així, aquest nou sistema avisa a l’usuari, a través d’email i SMS, en el cas que se supere un consum determinat o un nombre d’hores en el qual el comptador estiga consumint o aturat, amb el que a més s’aconsegueix detectar fugides. A més, quan aquests comptadors s’instal·len en habitatges particulars, permeten conèixer el consum en els habitatges de manera immediata, així com d’en segons habitatges que no estan habitades.

Es tracta d’una solució innovadora, eficient i molt còmoda, de lectura de comptadors a distància, que permet consultar el consum d’aigua en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. La seua tecnologia d’última generació possibilita l’accés a informació detallada a través de la web www.hidraqua.es .
La telelectura permet, a més, la facturació real de tots els períodes, evitant lectures estimades si l’operari no ha pogut accedir al comptador.

Així mateix, aquesta iniciativa contribueix activament al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible marcats per l’ONU dins de l’agenda 2030, ja que permet fer un ús més responsable i sostenible de l’aigua (ODS 6) i redueix, entre altres, les emissions de CO₂ en evitar els desplaçaments en vehicles del personal operari per a la lectura dels comptadors (ODS 13).

Evolució cap Smart City

D’altra banda, gràcies a aquest projecte es disposarà d’una xarxa IoT (internet de les coses) amb protocol estandarditzat WIZE i cobertura en tot el municipi de Xeraco. Aquesta solució de comunicacions habilita i disposa d’un portafoli global de serveis addicionals que permetrà impulsar a Xeraco com un municipi intel·ligent i sostenible, facilitant l’evolució cap a serveis Smart City.

Això significa que la mateixa infraestructura de comunicacions desplegada per a la Telelectura de comptadors d’aigua podrà ser utilitzada de manera eficient per a proveir i garantir un conjunt de serveis Smart addicionals en projectes futurs, com per exemple, gestió de residus, seguiment de la qualitat d’aire, telelectura de consums elèctrics, seguiment de la qualitat de l’aigua i gestió de l’enllumenat públic.