L’Ajuntament de Carcaixent  inicia una campanya d’identificació d’animals de companyia

Les sancions per tindre un animal sense identificació poden arribar fins els 600€

 

L’Ajuntament de Carcaixent ha posat en marxa una campanya de control de la identificació dels animals de companyia. Segons l’ordenança de Protecció Animal, tots els animals de companyia han d’anar identificats amb un xip i estar inscrits al Registre Municipal d’Animals de Companyia per a poder treballar d’una forma més eficient en la identificació i control de la població dels animals al municipi i evitar així l’abandonament i maltracte animal.

Per tal de recordar i conscienciar de la importància de la identificació, s’ha editat un vídeo i uns fullets esxplicatius que s’han repartit en les clíniques i centres veterinaris que han col·laborat en la campanya. En ells s’explica com s’ha de procedir al registre. Així, una vegada l’animal té el microxip i està identificat al RIVIA (registre autonòmic), s’ha d’acudir a l’Ajuntament a fer el tràmit, bé de forma telemàtica o presencial i presentar la sol·licitud. Junt al formulari caldrà aportar la cartilla sanitària de l’animal, el número d’identificació del RIVIA i la identificació de la persona propietària.

Sancions fins a 600€

En el cas que el gos estiga identificat com a gos potencialment perillós (GPP), no caldrà realitzar el tràmit ja que a l’obtindre la llicència municipal per a la tinença, l’animal estarà registrat automàticament. Per a sol·licitar-la caldrà acreditar documentalment els següent requisits: ser major d’edat i no estar incapacitat/ada per a proporcionar les cures necessàries a l’animal, no tindre antecedents penals i un certificat d’aptitud psicològica.

Com han explicat des de la Regidoria de Protecció Animal la finalitat última de la campanya és reduir el nombre d’abandonaments de gats i gossos, mitjançant la inspecció, per part de la Policia Local, del grau de compliment de la normativa reguladora de la identificació dels animals de companyia. Les irregularitats en el compliment de la normativa (art. 14.1 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals) i de l’Ordenança Municipal de tinença d’animals que la Policia Local puga detectar seran motiu de sanció que poden arribar fins als 600€. Durant els propers dos mesos s’informarà a la població de les possibles sancions per no tindre els animals identificats, sancions que començaran a imposar-se a partir del 1er trimestre de 2021.