L’Ajuntament d’Alcoi dedica més de 2 milions d’euros en la lluita contra la Covid 19

L’Ajuntament d’Alcoi ha dut a term diverses actuacions encaminades a pal·liar els efectes provocats per la COVID-19

 

Des d’abans de declarar-se l’Estat d’Alarma provocat per la pandèmia de la Covid-19, l’Ajuntament d’Alcoi ha estat treballant per la ciutadania realitzant diverses actuacions encaminades a pal·liar els efectes provocats per aquesta pandèmia que han donat lloc a una crisi tant sanitària com econòmica. Per aquests motius s’han dedicat un total de 2.047.289,88 euros.

“La Covid 19 ha provocat una crisi econòmica i social que ha requerit els esforços de totes les administracions per a tractar de pal·liar els seus efectes. Des de l’Ajuntament ens bolquem des del primer dia centrant tots els nostres esforços en la ciutadania per a tractar d’atendre aquesta situació tan complicada. Hem dedicat més de 2 milions d’euros per a les persones que estan patint aquesta greu crisi i continuarem treballant per a la reactivació de la ciutat en tots els àmbits, posant sempre per davant la salut i seguretat de les persones”, afirma l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés.

Des d’un primer moment es van realitzar esforços extra, es va adquirir material de protecció i desinfecció, invertint 45.800 euros. Així mateix va caldre realitzar contractacions de reforç de personal que van suposar 234.197 euros. És important assenyalar igualment que es va dur a terme un treball de manteniment, obres i mobilitat especial que va costar 130.563 euros. A més es van adquirir sistemes de control d’aforaments, mobilitat i teletreball per un import total de 196.303 euros.

Tal com hem assenyalat la pandèmia ha provocat una crisi econòmica, no sols sanitària, per aquest motiu es van dedicar 426.000 euros a ajudes socials extra, igualment es va aconseguir de la Generalitat una subvenció de 59.000 euros per a facilitar una solució habitacional immediata a les persones víctimes de violència de gènere, a les persones que hagueren patit desnonament de l’habitatge habitual, persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables afectades directament o indirectament per la Covid- 19. Igualment es van dedicar 31.000 euros per a ajudar de manera directa al comerç amb diverses accions com la compra de material com hidrogel o l’adquisició de roll up i banderoles de la campanya per a fomentar el comerç i hostaleria local.

 

ReactivAlcoi

 

Així mateix és important assenyalar que es va crear la mesa ReactivAlcoi formada per representants de tots els partits de la corporació per a abordar totes les qüestions per a portar a terme la revitalització de la ciutat a més d’analitzar l’evolució de la situació i totes les mesures que des de la competència municipal s’anaren desenvolupant. Van realitzar reunions setmanals en les quals podia comptar amb la presència de tècnics, experts i representants dels diferents sectors de la ciutat sempre que algun membre de la taula requerisca la seua presència. Fruit d’aquesta taula van sorgir les ajudes ReactivAlcoi, a les quals s’han destinat un total de 896.559,72 euros.

Les ajudes impulsades des del Consistori pretenen compensar la reducció d’ingressos produïda a conseqüència de la Covid-19 i de les mesures sanitàries adoptades per al seu control, facilitant liquiditat a les empreses alcoianes per a contribuir al compliment de les seues obligacions empresarials així com per al manteniment de l’activitat i de l’ocupació. Les ajudes han eixit de la participació i el consens de tots els grups polítics i totes les entitats que formen el Consell Econòmic i Social.

Aquestes ajudes han sigut destinades a diferents línies, la primera va ser la dels autònoms i petites empreses que van haver de tancar a causa del Reial decret, va haver-hi 391 sol·licituds i s’ha concedit 146.200 euros. Una altra línia ha sigut creada per a afavorir la contractació de persones desocupades. Es concedeixen un total de 70 ajudes a les quals s’han adjudicat un total de 146.837,5 euros. A més hi ha hagut ajudes per a fer front al pagament del lloguer mensual del local del negoci, les ajudes ascendeixen a un total de 186.553 euros i han sigut tramitades per l’Ajuntament i finançades per la Diputació d’Alacant.

També s’han creat línies específiques com les enfocades als artesans del món de la Festa, es destinaran 74.000 euros per als 17 sol·licitants. L’Ajuntament d’Alcoi també va llançar les ajudes ‘Reactiva Alcoi Comerç’, s’han presentat 143 comerços de la ciutat i es destinen 143.000 euros. Igualment s’ha tractat de Reactivar la Cultura amb diverses accions, destinant-se un total de 200.000 euros en diversos àmbits.

 

Altres mesures

 

Recordem que a més d’aquestes inversions l’ajuntament d’Alcoi ha dut a terme unes altres de mesures econòmiques per a ajudar a la ciutadania en la situació generada per la crisi del coronavirus: ajornament del termini de pagament voluntari de l’impost de circulació i les taxes de fem, guals, quioscos i caixers fins al 24 de juliol, ajornament de l’Impost de Béns immobles (IBI) finalitzant el termini al novembre. També es va decidir que no es cobraria cap taxa o preu públic pels serveis no prestats a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i durant el període comprés en aquest, és el cas de les escoles municipals, conservatori, instal·lacions esportives, etc.

En el cas de les taxes de Guals i Brossa, també van poder sol·licitar per part d’aquelles activitats econòmiques que van tindre l’obligació de romandre tancades a conseqüència de la declaració de l’estat, la devolució en el cas d’haver efectuat el pagament, o el prorrateig de la taxa, en el cas de no haver efectuat el pagament

Així mateix es van prendre altres mesures com la supressió de la taxa de les terrasses i vetlladors de l’anualitat 2020 i supressió de la taxa d’ocupació de domini publique local per a venda no sedentària des de l’inici de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre.