La Font d’En Carròs posa en marxa un projecte de participació juvenil

Els «Altaveus» actuaran com a interlocutors directes entre el jovent i l’Ajuntament amb l’objectiu comú de millorar-ne la comunicació i el treball transversal.

Esta setmana CEIPSO Francesc Carròs, va acollir la presentació del projecte de participació juvenil dels «Altaveus». Una presentació a càrrec dels membres del projecte, els quals varen explicar en què consiteix aquest als seus companys i companyes dels cursos de l’ESO per a donar-se a conèixer però, també, per a animar-los a a sumar-se i participar-hi.

La Regidoria de Participació Ciutadana coordina aquest projecte que ha sorgit de la demanda dels propis joves que, després d’haver estat membres del Consell dels Infants, han volgut continuar treballant pel poble impulsant causes en les que creuen i participant activament en l’entorn per prendre consciència d’aquest i transformar-lo. A més, els «Altaveus» actuaran com a interlocutors directes entre el jovent i l’Ajuntament amb l’objectiu comú de millorar-ne la comunicació i el treball transversal.