El ple de l’Ajuntament de Xeresa ha aprovat el pressupost de l’exercici amb un import total d’ingressos de 1.944.232€

Els pressupostos compleixen amb la totalitat de les exigències de la normativa d’Hisendes locals tant en l’estabilitat pressupostària com en l’endeutament

 

El passat dilluns, 7 de desembre, es va realitzar la comissió d’Hisenda, on va rebre el vot positiu per part de Compromís i l’abstenció del Partit Popular. El dimecres, dia 9, la proposta econòmica del regidor d’Hisenda, Israel Palma, va ser aprovada novament amb els vots favorables de Compromís i l’abstenció del PP.

Aquests pressupostos incorporen una partida de 20.000€, que es destinarà per a pal·liar els efectes de la COVID-19. Al capítol d’inversions, trobem un augment en 32.300€, arribant fins a 62.300€ respecte a l’exercici anterior: aquests diners s’utilitzaran per a executar actuacions a la Servana (40.000€), instal·lació d’un sistema de desolorització a l’estació de bombeig (9.100€), instal·lació d’un servidor informàtic a l’Ajuntament (3.100€) i una màquina per realitzar gestions de forma remota (10.100€). A més a més, aquests pressupostos situaran el deute bancari en 946.767,79€, equivalent al 48,7% dels ingressos corrents i generen una capacitat positiva de finançament per 176.242,95€.

“En definitiva, aquests pressupostos compleixen amb la totalitat de les exigències de la normativa d’Hisendes locals: tant en l’estabilitat pressupostària com en l’endeutament. La important reducció de l’endeutament registrat any rere any està provocant una reducció significativa en el pagament d’interessos del deute, permetent l’alliberament d’imports significatius per al finançament de despeses d’inversió” assegura el regidor d’Hisenda.