El Ple de Carcaixent s’oposa al projecte de la macroplanta fotovoltaica

S’han aprovat les al·legacions al projecte basades en els informes tècnics municipals, amb els únics vots de Compromís i PSOE. L’oposició s’ha abstés.

En la sessió extraordinària celebrada este matí, el ple de l’Ajuntament de Carcaixent ha mostrat la seua oposició al projecte per a la instal·lació d’una Planta Generadora Fotovoltaica en la zona del Realenc. S’han aprovat les al·legacions al projecte basades en els informes tècnics municipals d’impacte ambiental i urbanístic, amb el vot a favor de Compromís i PSOE i l’abstenció de PP, UxC, Cs i la regidora i el regidor no adscrits. Estos informes i el posicionament municipal en contra seran remesos al govern central, que és qui té la competència per a l’autorització final.

 

Convé recordar que en octubre de 2021 va entrar en el registre de l’Ajuntament la sol·licitud d’autorització prèvia i declaració d’impacte ambiental de de “Planta Generadora Fotovoltaica de 90,46 MWp/80 Mwnom, denominada PSFV «Campos Salados» en els termes municipals de Carcaixent i Alzira, sent la peticionària la mercantil «Falck Renewables  Power SLU». Seguint el procediment previst en la normativa reguladora, es va obrir un període d’exposició pública, per a que en el termini de 30 dies, els interessats, entre els quals està l’Ajuntament de Carcaixent,  informen respecte de la conformitat o disconformitat a l’autorització sol·licitada.

 

Conseqüències irreversibles

 

Així,l’informe tècnic de Medi Ambient conclou que l’impacte mediambiental sobre la zona seria sever, tenint en compte les múltiples afeccions avaluades. D’entre les més significatives la del fet de voler modificar la qualificació d’un terreny que va sofrir un incendi en el 2016 i que segons la Llei Forestal Valenciana no pot canviar fins que no passen 30 anys; però també la no valoració de l’efecte del canvi del drenatge de la zona sobre la inundabilitat del casc urbà, la repercussió de la instal·lació sobre la capacitat de recàrrega dels aqüífers, l’erosió del terreny, l’impacte sobre els jaciments arqueològics, i la no presa en consideració de l’existència de més de 70 forns de calç geolocalitzats els quals tenen una protecció que el projecte obvia.

 

Per la seua banda l’informe urbanístic també informa desfavorablement el projecte presentat, en plantejar actuacions no previstes en el planejament en vigor, i considera necessari i com a pas previ a qualsevol actuació la tramitació d’un Pla Especial, a més d’un estudi de paisatge. També remarca la greu afectació als elements naturals i patrimonials de la zona així com el risc d’inundacions que podria provocar la instal·lació de la planta. A més, assenyala greus qüestions de forma en la redacció del projecte que suposaria la modificació del PGOU al afectar a camins públics i vivendes particulars.

 

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, vistos els informes tècnics, contraris al projecte, s’ha mostrat contundent amb la necessitat de que el consistori mostrara una oposició unànime a este projecte en els termes en que s’ha presentat. «Crec que no haver tingut un no rotund ens perjudica greument. Una abstenció o el vot en contra sols és comprensible si s’aporten arguments tècnics que contraresten els informes que hui es tractaven en el plenari. Si resulta que es reconeix que els informes són molt bons, com es pot votar després abstenció? En què estan pensant els qui s’oposen?».