Carcaixent  aprova el Pla d’Actuació Municipal contra el risc d’Inundacions

Pel matí la CHX va celebrar a Carcaixent una jornada per coordinar esforços entre les diferents administracions de cara a la temporada de pluges i millorar la gestió del risc d’inundacions

 

Carcaixent ja té d’un Pla d’Actuació Municipal front el Risc d’Inundacions. Tot i que ja disposava de protocols d’actuació que s’activaven en episodis de pluges fortes, el ple municipal celebrat ahir va aprovar per unanimitat el Pla d’Actuació Municipal front el Risc d’Inundacions (PAMRI). Este document servirà per aconseguir la màxima protecció per a la ciutadania, els béns i el medi ambient davant les possibles inundacions o episodis de pluges torrencials.

El pla preveu l’estructura organitzativa i l’operativitat per a la intervenció en emergències per inundacions en el municipi, així com també determinar els elements vulnerables en funció de l’anàlisi del risc i els nivells del mateix en les diferents zones del terme municipal i delimitar les àrees segons possibles requeriments d’intervenció. El document contempla així mateix l’acció d’especificar els procediments d’informació i alerta a la població i desenvolupar el catàleg dels mitjans i recursos disponible en el municipi, així com els mecanismes per a la seua permanent actualització.

Una vegada homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, el PAMRI s’integrarà en el Pla Especial enfront del risc d’Inundacions de la Comunitat Valenciana, el qual és director de la planificació territorial a nivell municipal enfront a aquest risc, i també s’integrarà en el marc organitzatiu del Pla Territorial municipal enfront a emergències.

En el termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor del Pla, s’establirà una planificació anual de les activitats que caldrà desenvolupar, tant en allò referent a dotació de infraestructures, divulgació i simulacres, com a l’actualització i revisió periòdica del mateix.

Ana Garrigues, regidora de Medi Ambient, ha volgut manifestar el seu agraïment al personal tècnic que ha treballat en la redacció del pla així com pel suport unànime que va tindre per part de la corporació municipal. «Es tracta d’un document molt important ja que adapta els protocols que ja teníem a la normativa estatal i autonòmica, però sobretot ens dona una major seguretat a l’hora de prendre decisions per tal de garantir la seguretat de la ciutadania en els episodis de fortes pluges i inundacions, tot sempre dins l’esquema previst en el Pla General de Gestió dels Riscos d’Inundacions».

 

Jornada Gestió de Risc d’Inundacions

 

En este sentit, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va celebrar ahir en Carcaixent una sessió formativa sobre la Gestió del Risc d’Inundacions de la que van participar diversos alcaldes i alcaldesses de la comarca. L’alcalde de Carcaixent, Paco Salom, va ser l’encarregat d’introduir la sessió en la que també van estar presents el subdelegat del Govern, Rafael Rubio, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Manuel Alcalde i el Comissari d’Aigües, Miguel Polo.

Durant la sessió es van tractar, entre altres temes, la Directiva d’Inundacions i la seva implantació; els treballs realitzats fins al moment per la Confederació per a complir amb la normativa; així com el paper de les administracions estatal, autonòmica i local per tal d’establir una actuació coordinada enfront de les avingudes i inundacions.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, va tornar a insistir en la necessitat de millorar la informació que es facilita als municipis, per a que la presa de decisions siga coordinada i el més efectiva possible entre totes les administracions implicades. Tal i com va posar de manifest i en el que van estar d’acord la resta d’alcaldes i alcaldesses, és que l’experiència demostra que els i les responsables de prendre decisions en els ajuntaments necessiten un canal específic, diferenciat, que oferisca informació més minuciosa ajustada, en la mesura de les possibilitats, a les necessitats específiques de cada municipi. «El que necessitem els alcaldes i alcaldesses no és tant informació voluminosa de dades sinó informació de qualitat d’un organisme superior que en done seguretat tant a nosaltres com a la ciutadania alhora de prendre decisions».