Bellreguard manté el període de pagament a proveïdors per baix dels 15 dies

La mitjana es va quedar en els 14,55 dies l’any 2019

L’Ajuntament de Bellreguard va contindre durant l’any 2019 el període de pagament a proveïdors en nivells òptims, amb una mitjana anual inferior als 15 dies. Es consolida, així, l’acurtament dels terminis de pagament de factures materialitzat durant els darrers anys.

Cal recordar que només quatre anys enrere, el 2015, el període mitjà de pagament a proveïdors es situava en els 92,2 dies, multiplicant per més de 6 el registrat el 2019.

Al llarg de l’any passat, el Període Mitjà de Pagament (PMP) va oscil·lar entre els 10,68 i els 17,82 dies, deixant una mitjana anual del 14,55.

La reducció i la contenció de l’índex del PMP és fruit, segons el regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, Joan Marco, de “les polítiques dutes a terme des de l’any 2015, que han fixat com a prioritat aquesta qüestió, dotant de recursos humans i materials al departament econòmic de l’Ajuntament”. “Això, unit a l’esforç dels tècnics de l’àrea i a la millora de les finances municipals gràcies a la gestió realitzada, dóna com a resultat una major tranquil·litat dels proveïdors amb terminis cada vegada més curts en l’abonament de les factures”, ha afegit.