Alcoi perseguirà els allotjaments turístics il·legals

L’ajuntament informarà de com regularitzar la situació, a més de controlar l’oferta il·legal i de competència deslleial en la comercialització d’habitatges d’ús turístic.

L’Ajuntament d’Alcoi treballarà juntament amb la Secretaria Autonòmica de Turisme per al desenvolupament d’accions contra l’intrusisme i la competència deslleial en el destí.

A la fi de l’any passat van signar el document de bases de col·laboració i una vegada s’ha realitzat l’estudi de camp, es procedirà a realitzar al costat dels serveis de la Policia Local una campanya contra l’intrusisme incloent el control de l’oferta il·legal i competència deslleial en la comercialització d’habitatges d’ús turístic.

La insuficiència de mitjans personals per part dels serveis d’inspecció de la Generalitat per a atendre l’àmplia oferta existent, ha provocat que siguen les Administracions locals amb la col·laboració de la Policia Local, les que contribuïsquen a millorar la correcta i completa labor d’Inspecció.

El decret 10/2021 de 22 de gener regula l’allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. Per al tràmit de regularització en sòl urbà és imprescindible adjuntar l’informe de compatibilitat urbanística i la llicència d’ocupació (abans cèdula d’habitabilitat) que expedeix l’Ajuntament, així com disposar de tots els requisits obligatoris, segons la categoria que es vulga inscriure (estàndard o superior) i estar en perfecte estat de neteja i conservació. S’ha d’adjuntar una declaració responsable que només es pot realitzar de manera telemàtica amb signatura digital, tant per a les persones físiques com jurídiques.