Alcoi digitalitza llibres de Govern de la ciutat de sis segles

El material conservat està datat entre els anys 1411 a 1939

Després dels treballs de digitalització del material microfilmat ja es pot consultar la documentaciço generada pels diferents governs d’Alcoi des de 1411 fins a 1939.

Per evitar noves manipulacions dels documents originals s’ha optat per digitalitzar directament tota la tasca de microfilmació feta l’any 1990 per part de la Universitat de València.

Consulta i descàrrega

En total ara s’han digitalitzat 88 volums, amb un total de 24.569 pàgines. Tots els documents poden consultar-se o descarregar-se per al seu estudi a través del portal documental BIVIA.

Es pot accedir als documents per diversos mitjans del cercador (data, nom del document, signatura del document…) però també de forma global a tota la sèrie documental de «Llibres de consells» i «Llibres de cabildos» per mitjà del Quadre de Classificació de l’Arxiu Municipal.