Albaida liquida el deute amb la SAREB generat per l’edifici de la Font de la Vila després de nou anys de gestions

 

L’Ajuntament cedeix l’immoble i abonarà 300.000 euros, dels 2,3 que demanava el ‘banco malo’

L’Ajuntament d’Albaida, com a propietari de la Societat Municipal en liquidació Gestiona, ha signat un acord amb la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), que tanca definitivament la promoció immobiliària fallida de la Font de la Vila.

Aquest projecte mantenia un deute de 2,3 milions d’euros amb el ‘Banco Malo’ generats en l’any 2008 quan la societat va demanar un préstec hipotecari a una entitat bancària per a finançar la promoció d’habitatge públic de la Font de la Vila.

Mai es va poder fer front la societat en no poder ni finalitzar la promoció i posar-la a la venda a causa de l’absoluta insolvència de la societat GESTIONA, reconeguda fins i tot en vies judicials.

Deute transferit

El deute va ser transferit en el seu dia per l’entitat financera original a la SAREB en considerar-se un actiu tòxic difícilment incobrable, donada la realitat d’insolvència de la societat pública, i les dificultats que travessava l’ajuntament d’Albaida.

Amb tot, SAREB exigia a la societat el pagament de 2,3 milions d’euros, incloent-hi interessos de demora i despeses judicials i bancàries.

L‘Alcalde d’Albaida, Josep Albert, explicava que «durant els últims 4 anys hem anat aclarint i pagant els diversos proveïdors i bancs als quals GESTIONA va deixar de pagar».

Preus de mercat

«Ha suposat un desembossament per part de l’Ajuntament d’Albaida de més de 2 milions d’euros durant els últims 9 anys, i sols quedava pendent resoldre el deute amb la SAREB».

L’acord que ha estat rubricat hui a la notaria d’Albaida, suposa la cessió de l’edifici de la Font de la Vila, valorada a preus de mercat actuals en 1 milió d’euros i el pagament addicional de 300.000 euros.

Això suposa un total d’1,3 milions i a canvi SAREB cancel·la la totalitat del deute que supera els 2,3 milions d’euros, la qual cosa suposa un estalvi d’1 milió d’euros al consistori albaidí.