Un col·lector d’aigües al carrer Maulets evitarà inundacions

L’obra tindrà unes dimensions de 60 metros i pal·liarà els abocaments a la séquia Murta

El tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Xàtiva, Ignacio Reig, ha anunciat l’inici de les obres d’un nou col·lector d’aigües residuals al carrer Maulets que tindrà lloc al llarg de la propera setmana. L’objectiu de les obres és continuar amb la desconnexió dels desaigües dels edificis amb la séquia Murta al seu pas per aquesta zona de la trama urbana.

Segons Reig, «es tracta d’un nou col·lector de 60 metres que complementa el construït a l’avinguda Acadèmic Maravall durant la passada legislatura amb idèntic fi». Aquesta actuació està pressupostada en 26.200 euros i forma part de el Pla de Serveis i Obres Municipals de la Diputació de València (SOM 2018-2019).

Recollida d’aigües

En l’actualitat es produeixen freqüents episodis d’inundació en els soterranis dels edificis situats davant el col·lector objecte d’aquest projecte causant freqüents molèsties als veïns. Aquesta situació està motivada pel fet que la recollida d’aigües residuals es resol mitjançant un col·lector que discorre per la vorera del carrer Maulets amb problemes d’estanqueïtat. La solució presa consisteix en la realització d’un nou col·lector en calçada paral·lelament al col·lector existent a la vorera, a manera de bypass.

El col·lector existent en l’actualitat no disposa de pous de registre, el que fa pràcticament impossible dur a terme les tasques de manteniment necessàries. Aquesta anomalia històrica es resoldrà mitjançant la instal·lació d’una conducció de tubs de polietilè corrugat, incloent pous de registre que permeten dur a terme el manteniment adequat.

Amb aquesta actuació, s’espera eradicar les nombroses fuites d’aigua que es produeixen, a més d’evitar abocaments d’aigües residuals a la séquia Murta. Un cop finalitzat el nou col·lector, les diferents comunitats de veïns hauran de dur a terme les respectives escomeses dels edificis particulars.