Sueca estrena la figura de l’educador ambiental

L’objectiu és facilitar tota la informació necessària per a una millor recollida i tractament de residus en el municipi.

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha posat en marxa un nou servei d’educació ambiental a la disposició de la ciutadania amb l’objectiu de facilitar tota la informació necessària per a una millor recollida i tractament de residus en el municipi.

Este programa s’ha pogut desenvolupar gràcies a una aportació municipal i a una subvenció de la Generalitat, que ha permés la contractació de tres educadors ambientals que desenvoluparan, entre altres funcions, el control del servei de la neteja viària, traslladant a l’empresa adjudicatària les necessitats puntuals que es produïsquen per actes d’incivisme (com per exemple depositar mobles o restes d’obra o de poda en un contenidor) o també si es detecten contenidors trencats o que resulten insuficients pel nivell de residus que recullen diàriament.

Els educadors ambientals estan desenvolupant també, en estos moments, diverses campanyes informatives, com la que realitzen porta a porta acudint a tots els negocis del municipi, per a informar-los sobre el servei gratuït de recollida de cartó comercial.

A través d’esta campanya, es proposa a tots els comerços del municipi la seua inclusió en un llistat per a facilitar, de manera gratuïta, la recollida del cartó que rebutgen. Una altra de les funcions dels educadors ambientals que està adquirint gran importància en l’actualitat, és la d’oferir tota la informació necessària a fi d’evitar que es depositen de manera incívica residus voluminosos o perillosos en els contenidors. Per a això, s’han confeccionat fullets i cartelleria en la qual es faciliten els horaris de recollida i un número de telèfon que ofereix informació, així com el servei que presta l’ecoparc.

A més, des de Medi Ambient, i en col·laboració amb altres departaments com ara el de la Policia Local, es duran a terme una sèrie d’accions informatives sobre qüestions tan importants com l’estalvi d’energia i d’aigua, l’ús de transports sostenibles, el consum responsable per a evitar malgastar aliments, el respecte al medi ambient o la reducció en l’ús de plàstics. Així mateix, està previst traslladar estes accions als col·legis i institut de la ciutat a través de jornades divulgatives.

Finalment, s’ha previst també en col·laboració amb el Parc Natural de l’Albufera i la Regidoria de Turisme, la realització d’una campanya amb l’objectiu de potenciar i acostar més encara l’entorn natural de Sueca a la ciutadania.