Ontinyent Rehabilita 2022 concedirà ajudes de fins el 50% del cost de les obres

El pioner programa municipal d’impuls a la rehabilitació d’inmobles arribarà a un impacte global superior als 6 milions d’euros des de la seua posada en marxa

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Ontinyent ha aprovat aquest dijous una nova convocatòria dotada amb 200.000 euros de les ajudes municipals a la rehabilitació d’immobles, dins del programa “Ontinyent Rehabilita”, que contempla subvencions de fins al 50% en aquest concepte.

El regidor de Territori, Joan Sanchis, explicava que esta nova convocatòria per a 2022 “suposa continuar avançant en una línia de treball que vam iniciar de manera pionera en 2013 per impulsar la rehabilitació d’immobles. Per ara hem concedit al voltant de 450 ajudes per import de més de 2’6 milions d’euros, que amb la nova convocatòria superarà els 2’8, amb un impacte global superior als 6 milions d’euros d’activitat econòmica en afegir l’aportació de les persones beneficiàries”, assenyalava.

Joan Sanchis explicava que “d’acord amb la normativa autonòmica, en esta convocatòria serà obligatori la presentació de l’informe d’avaluació d’edificis quan corresponga, sent imprescindible que en aquest informe s’indique com a prioritat l’actuació per a la qual es demana la subvenció”. Les actuacions subvencionables fins al 50% (o més, en casos excepcionals) per màxim de 15.000 euros inclouen la rehabilitació de façanes, cobertes, aïllaments, mitgeres i fusteries; eliminació de barreres arquitectòniques, estalvi energètic o utilització d’energies renovables; adequació d’interior de locals o enderroc d’edificacions sempre que es complisquen una sèrie de condicionants.

L’àmbit serà el mateix: el Conjunt Històric de la Vila, Centre Històric Raval-Poble Nou i Camí dels Carros-Cantereria, tot i que les ajudes d’eficiència energètica o eliminació de barreres són extensibles a tot el casc urbà (sempre i quan els immobles tinguen una antiguitat superior a 30 anys).

Poden sol·licitar aquestes ajudes les persones o entitats que siguen propietaris dels immobles objecte d’actuació i les comunitats de propietaris, així com els arrendataris o usufructuraris d’immobles amb autorització del propietari. Les actuacions s’hauran d’haver realitzat al periode comprés entre 1 de gener i 31 de desembre de 2022. Totes les persones interessades en acollir-se a estes subvencions podran fer-ho durant el termini d’un mes des de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Provincia, podent consultar-se les bases i el text de la convocatòria a la web municipal des del proper dilluns.

Les persones interessades en ampliar la informació sobre la gestió de les subvencions i la tramitació poden fer-ho al departament de Promoció Econòmica, mentre que els dubtes sobres qüestions tècniques i activitat subvencionables es poden aclarir a l’Oficina Tècnica Municipal, tots dos espais ubicats a l’edifici CREC.