Montaverner renova el Parc Josep Boluda i el paviment de diversos carrers del municipi

L’import total de les actuacions ascendeix a prop de 150.000 euros.

 

Montaverner posa en marxa les obres de remodelació del Parc Josep Boluda i l’asfaltat de diversos carrers del municipi. El Projecte de remodelació del parc consisteix en la millora de les condicions actuals de la plaça amb la finalitat d’actualitzar les instal·lacions i l’àrea de joc infantil incorporant a més part de la zona enjardinada a l’espai de joc. També es pretén augmentar la seguretat de la zona de jocs plaça enfront del risc de caigudes entre desnivells.

Així, es diferencien 3 actuacions:
• Actuació 1: Incorporació de les zones de jardí a l’espai de joc
de la plaça.
• Actuació 2: Clos perimetral i Bancs
• Actuació 3: Renovació de la zona central de joc infantil

Aquestes obres del Pla d’Inversions de la Diputació ascendeixen a 46.796 euros.

Actuacions de pavimentat

La segona obra dins del Pla d’Inversions de la Diputació és el pavimentat de diverses dels carrers del municipi de Montaverner. Les actuacions variaran en funció dels danys i necessitats detectades. Així, es diferencien 3 situacions:

Tipus 1: Substitució de rigoles:  al carrer Mare de Deu de Loreto i Sant Joan i Sant Jaume la rigola actual es troba fisurada i amb trossos despresos, per la qual cosa s’eliminarà i s’asfaltarà la seua superfície.

Tipus 2: Renovació d’asfaltat de calçada: En tota la C/ Bèlgida i en zones dels carrers Irene Soriano i Alacant, l’asfaltat de la calçada presenta gran quantitat de clivelles i fissures. Es procedirà a llevar la capa d’asfalt existent per a aplicar una nova capa d’aglomerat asfàltic.

Tipus 3: Renovació d’asfaltat en calçada i nou encintat de voreres: al carrer Llevant i Calles A, I, H i G del Barri del Pilar actualment el paviment de les calçades presenta clivelles i fissures, a més d’haver sigut objecte de diferents actuacions i reparacions al llarg dels anys. En el cas de les voreres, en la majoria dels casos o no existeix o s’han anat executant per trams i amb diferents solucions.

Aquests vials corresponen a accessos a garatges d’habitatges unifamiliars pel que hi ha gran quantitat de guals i rampes, a més, aquests carrers compten amb arracades en alguns dels casos molt pronunciades. L’actuació inclourà la millora en les trobades entre carrers amb diferents pendents i nivells.

L’obra ascendeix a 95.000 euros i el període d’execució és d’un mes.

Jorge Boluda, Alcalde de Montaverner, s’ha mostrat molt positiu amb l’avanç d’aquests projectes clau, ja que les obres del Parc Josep Boluda ja han començat a executar-se i les obres de pavimentació dels carrers ja s’ha licitat i en breu donaran inici. Era una prioritat per a l’equip de govern el poder arreglar els parcs infantils i ara ja és una realitat, a més el Parc 1 de maig també es reformarà durant aquest any 2023. D’altra banda, hi ha alguns carrers del municipi que necessiten nova pavimentació a causa de les clivelles o sots existents amb la finalitat de millorar la qualitat i l’accessibilitat tant rodada com per als vianants d’aquestes vies.