L’Institut Geogràfic Nacional avala la postura de Xeraco per a que la platja de l’Auir passe a formar part del terme municipal

L’Institut Geogràfic Nacional avala la postura de Xeraco i traça una línia pràcticament coincident amb la proposada per l’Ajuntament

 

L’Institut Geogràfic Nacional va exposar ahir en una reunió en la qual han estat presents membres de l’ajuntament de Xeraco, de l’ajuntament de Gandia, així com de la Direcció General d’Administració Local; el seu criteri després dels treballs d’estudi duts a terme referents a la delimitació de la platja de l’Auir.

D’aquesta manera, l’Institut Geogràfic Nacional avala la postura de Xeraco i traça una línia pràcticament coincident amb la proposada per l’Ajuntament, de manera que la platja de l’Auir formaria part del terme d’aquest municipi. La platja de l’Auir es situa en la desembocadura del Riu Vaca que és l’àmbit en conflicte.

Encara que des de l’ajuntament de Xeraco s’ha manifestat la conformitat amb aquesta decisió de l’Institut Geogràfic Nacional, cal recordar que no es tracta d’una decisió final ja que el procediment continua obert.

Una qüestió que es treballa des de l’any 2018, moment en el qual des del consistori de Xeraco s’álça una acta amb la seua proposta i se la fa arribar, amb tota la documentació justificativa, a la Direcció General d’Administració Local perquè continue la tramitació del procediment corresponent amb la intervenció de l’Institut Geogràfic Nacional.

L’ajuntament de Gandia va recórrer al seu dia l’acord de ple amb un recurs, havent-hi un auto del Jutjat del Contenciós Administratiu a data 23 de març de 2019, que va ser inadmés a tràmit. De nou, Gandia va interposar un recurs d’apel·lació pendent de resolució de Tribunal Superior de Justícia.

És en aquest dimecres, 12 de maig, que l’Institut Geogràfic Nacional ha presentat el treball d’estudi aportant tota la documentació oportuna i fent-la pública a la reunió a la qual han assistit totes les parts implicades.