Les festes de Moros i Cristians de Cocentaina volen ser d’Interès Turístic Autonòmic

És el pas previ per a ser declarades d’Interés Turístic Nacional

Aquesta iniciativa passarà al plenari municipal com a despatx extraordinari el dijous 21 de setembre i, si s’aprova, serà traslladat a la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana, que s’espera que done llum verda a la declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic.

L’anterior corporació municipal va iniciar els tràmits per tal de declarar els Moros i Cristians de Cocentaina com a Festes d’Interés Turístic Nacional. No obstant això, els va ser denegada perquè no es complien els requisits necessaris i perquè es necessitava prèviament la declaració de Festes d’Interés Turístic Autonòmic.

L’actual corporació municipal ha decidit reprendre les gestions i el dijous 21 de setembre, en plenari ordinari, aquesta iniciativa serà votada com a despatx extraordinari. Si s’aprova, la sol·licitud passarà a la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana, qui haurà d’aprovar la declaració dels Moros i Cristians de Cocentaina com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic.

Click here to change this text