L’Ajuntament de Xàtiva alerta de pagaments indeguts de tributs municipals

Es recorda que estan ajornats com a conseqüència de la crisi sanitària

L’Ajuntament de Xàtiva ha detectat que estan produint-se pagaments indeguts d’alguns tributs municipals en entitats bancàries de la ciutat.

El cobrament de tributs municipals, competència delegada en el Servei Tributari de la Diputació de València, es troba ajornat com a conseqüència de la crisi sanitària.

En el decret emès pel president de la Diputació de València el passat 16 de març respecte al coronavirus, ja s’estipulava, que s’anava a estudiar i proposar la modificació del calendari tributari.

De tal manera que es poguera facilitar als contribuents el compliment de les seues obligacions a causa de la situació sobrevinguda.

Ampliació del període

El 18 de març es va publicar en el BOPV el Decret 2824 de l’17 de març de Diputació de València, referit a la disposició d’ampliar fins l’1 de juliol de 2020 el primer període de pagament voluntari.

L’Ajuntament fa una crida als contribuents perquè retiren les cartes de pagament actualitzades a les noves disposicions normatives que contemplen l’ajornament.

El Servei Tributari de la Diputació no té l’obligació de remetre les cartes de pagament als contribuents, encara que en la pràctica porte a terme aquest servei.