L’Ajuntament de la Font d’En Carròs publica les bases del Pla Resistir

La participació del municipi de La Font d’en Carròs en el Pla Resistir ascendeix a 59.106,00€.

 

L’Ajuntament de la Font d’En Carròs ha publicat les bases del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana.  Aquestes ajudes van destinades a autònoms i microempreses que desenvolupen la seua activitat en els sectors que s’han vist més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia originada per la  Covid19 que s’han vingut adoptant per l’Autoritat Sanitària, que tinguen el seu domicili fiscal en el municipi de La Font d’en Carròs. La participació del municipi de La Font d’en Carròs en el Pla Resistir ascendeix a 59.106,00€.

L’Ajuntament de La Font d’en Carròs, mitjançant Decret d’Alcaldia de data 1 de febrer de 2021 va acordar acceptar l’ajuda contemplada en el Decret llei 1/2021 i es va comprometre a aportar l’import de 8.865,90€, import al que ascendeix el seu percentatge de participació, i complir amb la resta de les obligacions contemplades en l’esmentat decret llei.

Les ajudes contemplen una quantitat màxima de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors i una quantitat addicional resultant de multiplicar 200 € per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms (Únicament a aquest efecte s’equiparan els autònoms col·laboradors als treballadors a càrrec).

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins el 8 de març de 2021. Les sol·licituds, hauran de presentar-se per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de La Font d’en Carròs (https://lafontdencarros.sede.dival.es/…/sede/index.html…) o presencialment en el registre de l’Ajuntament.
Per a presentar la documentació de manera presencial cal demanar cita prèvia al telèfon 962833000 o enviant un correu electrònic a registre@lafontdencarros.es amb el teu nom, cognoms, motiu de la cita i departament al qual vols dirigir-te.