La Biblioteca de la Font d’En Carròs rep una subvenció per a augmentar el seu fons

La quantitat atorgada és de 2.135 €

L’Agència de Lectura Francesc Ferrer Pastor, de la Font d’en Carròs, ha sigut beneficiària d’una subvenció directa per a la dotació de llibres en paper en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La quantitat atorgada a l’agència de lectura per este concepte és de 2.135,76 €.

El Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat pel Govern d’Espanya contempla dintre del seu apartat de cohesió social i territorial un projecte que té per objecte la revaloració de la indústria cultural. I de forma més concreta, la dinamització de la cultura al llarg del territori, que es concreta en diverses línies d’actuació. Una d’aquestes línies és la dotació de biblioteques, per tal de garantir a la població, independentment del seu lloc de residència o condició, un accés lliure i gratuït als llibres.