L’Ajuntament d’Alzira treballa en la reedició del Pla d’Emergència Social

El pla inclou  16 mesures que donen continuïtat a les accions portades a terme per l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social des de l’inici de la pandèmia

 

La Regidoria de Serveis Socials d’Alzira presenta la proposta del Segon Pla d’emergència social amb 16 mesures que donen continuïtat a les accions portades a terme per l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social des de l’inici de la pandèmia.

El Pla d’Emergència Social de l’Àrea es va aprovar el passat 29 d’abril per afrontar els efectes d’esta crisi que ha sacsejat fortament el funcionament normal de la societat en conjunt. La realitat local més pròxima, les condicions personals i familiars de la població s’han vist seriosament afectades i resulten dramàtiques.

“Passats estos mesos de pandèmia valorem positivament la eficàcia i eficiència d’este pla i per eixe motiu, amb el pressupost municipal de 2021 en vigor, estem treballant en una sèrie de mesures de caràcter social per a articular i reforçar l’atenció i protecció als segments de població més vulnerables de la ciutat. Cal reforçar de les polítiques socials públiques”, ha indicat la regidora de Serveis Socials, Marina Mir.

 

16 mesures

De manera sintètica, en esta segona edició del pla, s’està treballant per a poder dur a terme pròximament, algunes mesures que s’han considerat de màxima importància:

1.- Ajudes d’habitatge per a afrontar problemes sobrevinguts del lloguer.

2.- Acord amb les entitats del nostre municipi per al repartiment d’alimentació.

3.-“Agenda col·laborativa” amb totes les entitats socials del municipi.

4.- Punts d’informació de Serveis Socials per a facilitar l’accés a ajudes i atenció

5.- Ajuda a persones confinades, servei en línia de suport immediat, acompanyament per a vacunació, cobertura a famílies d’alt risc, mesures prevenció sanitària a població marginal, distribució màscares, suport educatiu.

6.- Garantir la seguretat alimentària i l’atenció immediata.

7.- Valoracions de la dependència a domicili per a reduir les llistes d’espera.

8.- “Unitat d’acció comunitària” per a atendre urgències socials.

9.- Detecció de persones vulnerables. Col·laboració entre centres de salut, assistència hospitalària, salut pública, farmàcies, serveis socials i policia local.

10.- “CRIDA’M” de promoció d’autocures i suport social telefònic en persones majors que viuen soles.

11.- Extremar la vigilància en les denúncies sobre violència de gènere.

12.- Control i seguiment de xiquets, xiquetes i adolescents (NNA) pel seu especial risc i vulnerabilitat.

13.- Xarxa de serveis assistencials domiciliaris

14.- Pla d’assistència i acompanyament al malalt amb trastorn mental greu i suport psicosocial als seus familiars.

15.- Actuacions contra la pobresa energètica entre Serveis Socials, Oficina Verda i la col·laboració de la cooperativa “aeioLuz”.

16.- Fer front a la Bretxa digital per garantir l’accés a l’educació en tots els aspectes.

Els Serveis Socials tenen la consideració de serveis públics essencials, en el sentit que s’ocupen de garantir drets bàsics, d’assumir competències i de gestionar béns que afecten directament les persones i es consideren imprescindibles per al funcionament normal de la societat. En este context crític, els nostres Serveis Socials, segons el que es preveu en la llei, s’han declarat en situació d’urgència social, adaptant el seu funcionament, prioritzant objectius i orientant les seues accions a un plantejament propi d’emergència social des del mateix moment que es va declarar l’estat d’alarma nacional.