Simat aprova els pressupostos municipals per al 2021

Este any s’ha produït un augment de 22.800 euros respecte al darrer exercici

 

L’Ajuntament de Simat de la Valldigna va aprovar els pressupostos municipals per al 2021 en el ple celebrat el passat dilluns 25 de gener. Este any s’ha produït un augment de 22.800 euros respecte al darrer exercici, és a dir, un increment del 2,66%.

D’esta manera, el consistori dedicarà uns 80.000 euros a la renovació de xarxa d’aigua potable, clavegueram i l’ampliació del dipòsit d’aigua potable. Entre estes actuacions, es troba la substitució de la canonada de la Font Roja al Pla de Corrals o l’execució de la xarxa i vorera entre Quatre Camins i el dipòsit del Pla de Corrals, entre d’altres. Durant els últims cinc anys, el consistori ha renovat 2,5 km de la xarxa d’abastiment.

Per altra banda, el municipi aportarà 55.000 euros a la Mancomunitat de Municipis de la Valldigna, la qual cosa suposa un increment de 5.000 euros respecte a l’any passat. Esta inversió es justifica en la programació cultural que s’està portant a terme amb alguns projectes com el Centre d’Interpretació de Música Medieval o, per altra banda, l’actuació en el medi ambient.

Este any també s’ha produït un augment de les despeses en el Taller d’Ocupació Ecosimat 2 amb l’objectiu d’adquirir material i maquinària no subvencionable.

A més, el consistori destinarà 10.000 euros en equips de protecció contra la COVID-19 i, per altra banda, realitzarà aportacions a associacions com la Societat Unió Musical, l’associació d’Ames de Casa, l’Associació de Jubilats i Pensionistes o el CF Simat.

També es produeix un augment en el programa d’actuacions relacionades amb la violència de gènere, ja que, des de 2020, està operatiu el I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes 2020-2023 complementat amb la participació en altres organismes com el grup Treballant per la Igualtat.

Fa unes setmanes es va realitzar una enquesta telemàtica entre la ciutadania per conèixer en què volia la ciutadania que es destinaren els pressupostos participatius. D’esta manera, part dels romanents es dedicaran a salut pública i infraestructures, ja que els resultats han demostrat que són les àrees que més preocupen a la ciutadania.

El consistori també pretén col·locar plaques solars a la Casa de la Cultura, millorar l’eficiència energètica o instal·lar càmeres de videovigilància, entre d’altres.

Ingressos municipals

Respecte als ingressos municipals, es preveu l’aportació d’uns 976.000 euros en relació amb l’IBI de la rústica i urbana, l’impost de vehicles de tracció mecànica i l’impost d’activitats econòmiques.

Per altra banda, l’estat aportarà 420.000 euros al municipi, la Generalitat Valenciana destinarà 145.039 euros, que suposa un increment de 5.000 euros respecte a l’exercici anterior. D’estos últims, 61.800 euros aniran destinats a l’Escoleta Infantil Municipal. Per últim, la Diputació de València aportarà 154.000 euros, és a dir, 40.000 euros més respecte al 2020.

L’alcalde de Simat de la Valldigna, Víctor Mansanet, ha declarat que «el pressupost municipal representa l’eina fonamental per mitjà de la qual l’Ajuntament ha de complir amb les seues obligacions de prestació de serveis a la ciutadania». Mansanet ha recalcat que els pressupostos «no han experimentat un canvi radical a causa de l’estructura econòmica del nostre municipi, que es basa en l’explotació agrícola». Per últim, l’alcalde ha destacat que les previsions de futur a Simat de la Valldigna són «la diversificació de l’agricultura, la indústria turística i la creació d’un polígon industrial». Este últim forma part del Pla General Estructural, que està pendent d’aprovació per la Generalitat.