La Platja Nord i la de l’Auir de Gandia s’incorporen a la iniciativa “Xarxa de Platges sense fum de la Comunitat Valenciana”

Els objectius són, entre altres, promoure i ajudar les persones a gaudir de la vida sense tabac, respectar el medi ambient i fer partícip la població en la presa de decisions saludables.

 

A la Junta de Govern celebrada el 21 de juny passat es va aprovar la renovació anual de l’adhesió de la Platja de l’Auir i la incorporació de la Platja Nord de Gandia a la “Xarxa de platges sense fum de la Comunitat Valenciana”. Una iniciativa impulsada per la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Els objectius d’aquesta mesura són promoure i ajudar les persones a gaudir d’una vida sense tabac, respectar el medi ambient, fer partícip a la població en la presa de decisions saludables, fomentar la desnormalització del consum de tabac en la societat i afavorir conductes exemplars per part de la població adulta que influeixen de manera positiva en els xiquets i les xiquetes.

La platja és un dels recursos tractor de l’activitat turística de la ciutat i constitueix un important espai turístic de gran afluència de persones que cal protegir com a espai saludable. A banda, cal garantir la seua sostenibilitat ambiental com a recurs natural, i també turística, per mantenir a llarg termini l’oferta d’una activitat i experiència enriquidora, saludable i de qualitat.

Aquesta iniciativa s’emmarca dintre de l’actual línia de treball enfocat pel Departament de Turisme i Platges cap a una gestió sostenible de l’activitat turística en l’espai, per aconseguir la preservació dels valors ambientals de la zona i el foment de pràctiques responsables entre els visitants.