La Font d’En Carròs presenta la seua memòria de sostenibilitat

En la memòria es recull l’impacte de les diferents polítiques municipals dutes a terme durant 2021

L’Ajuntament de la Font d’en Carròs ha elaborat junt amb EQUÀLITAT, participació i igualtat, la I Memòria de Sostenibilitat on es recull totes les accions dutes a terme pel consistori en l’any 2021.

Des del consistori han manifestat que so conscients que l’Ajuntament de la Font d’en Carròs genera impactes sobre el medi ambient, la societat local i l’economia; impactes que s’han d’identificar i avaluar per a poder dissenyar i elaborar accions concretes que minimitzen les externalitats negatives, procurant reduir-les al màxim possible, i potenciar les externalitats positives.
Durant l’exercici 2022, l’Ajuntament de La Font d’en Carròs va sol·licitar a la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica una ajuda per a la divulgació i altres actuacions en matèria de responsabilitat social, amb el propòsit de dur a terme l’elaboració de la Memòria de sostenibilitat, que inclou a més, un vídeo de divulgació.
El pressupost total de l’actuació era de 5.003,35 € i, en data 14 de juny de 2022, es va notificar a l’Ajuntament que rebria una subvenció per import de 2.250 €.