La Font d’En Carròs posa en marxa en contenidor marró

L’ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania uns packs recicladors amb ub cubell individual, una clau i unes bosses orgàniques.

L’Ajuntament de la Font d’en Carròs, ha posat al servei de tota la ciutadania un nou contenidor on poder depositar les Restes Orgàniques (Menjar i Vegetals). D’aquesta manera el consistori facilita que aquesta valuosa matèria primera puga ser reutilitzada (compostatge = terra fèrtil) en comptes d’anar als abocadors.

L’ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania uns packs recicladors que es poden recollir en el consistori en el següent horari:

· Dilluns (de 9 a 14 h)
· Dimarts (de 9 a 14 h i de 16 a 18:30 h)
· Dijous (de 9 a 14 h)
També es podrà recollir-lo fora de l’horari telefonant al 610 79 10 14.

Al pack hi ha un cubell individual, una clau i unes bosses orgàniques. A casa s’hauran de depositar les restes orgàniques en el cubell i depositar les restes als contenidors de matèria orgànica repartits pel poble. Es poden les ubicacions del contenidors en la web municipal.  Els contenidors marrons estaran tancats amb clau i per poder utilitzar-los s’haurà de fer ús de la clau.