Ja es poden sol·licitar les ajudes al lloguer de la Generalitat

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 31 de març

 

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració de l’Territori ha obert el termini per sol·licitar les ajudes a l’lloguer de l’habitatge (dirigides a un públic adult) i les ajudes específiques per facilitar l’accés al’habitatge a joves que vulguen realitzar el seu primer lloguer. Aquestes ajudes es troben emmarcades dins el Pla Estatal de l’Habitatge 2018-2021 i estan finançades pel Ministeri i la Generalitat.

La convocatòria romandrà oberta fins al 31 de març de 2020. A aquestes ajudes poden accedir totes aquelles persones que disposen d’un contracte de lloguer que complisca el límit de preu d’arrendament i unes condicions d’ingressos determinades.

Així, s’estableixen uns grups prioritaris per a la concessió d’aquestes ajudes. Aquests són: Persones afectades per desnonaments, dació de pagament o execució de la hipoteca en els últims 10 anys, famílies monoparentals o nombroses, dones víctimes de violència de gènere, víctimes de terrorisme, amb diversitat funcional amb un grau igual o superior a l’33% , joves extutelats, amb un trastorn mental greu, persones o grups de convivència afectades per situacions catastròfiques, grups en què tots els seus membres estiguen en situació d’atur o hagen esgotat les prestacions corresponents, grups en què alguna persona haja assumit la potestat o tutela d’un menor orfe per violència de gènere i dones necessitades o en risc d’exclusió, especialment si tenen fills o menors al seu càrrec.

La quantia de les ajudes arriba fins a un 40% de l’arrendament, amb un màxim de 2.880 euros anuals i pot ser de fins al 50% de l’lloguer si tots els membres d’aquesta unitat de convivència tenen més de 65 anys amb un màxim de 3.600 euros anuals. En el cas de les ajudes als joves, els menors de 35 anys podran sol·licitar la subvenció que podrà arribar fins a un 50% de la renda de l’lloguer. Excepcionalment, podran sol·licitar aquesta última ajuda majors de 35 anys que siguin dependents.

Quant als ingressos de la unitat de convivència, els de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat, ha de ser igual o inferior a 3 vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). En canvi, en el cas de famílies nombroses o persones amb diversitat funcional, els ingressos poden ser de 4 o 5 vegades l’IPREM en funció de les circumstàncies personals. L’IPREM es pot calcular ací.

Es subvencionen els rebuts de lloguer des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2020. En el cas de municipis com Xàbia, Dénia i Calp; el límit de l’preu de l’lloguer ha de ser de 480 euros. A la resta de poblacions de la Marina, de 420 euros.

Com presentar la sol·licitud per a les ajudes

La tramitació de les ajudes pot fer de manera telemàtica o presencial. Telemàticament pot realitzar-se si es disposa de l’certificat digital vàlid o DNI electrònic a través de AQUEST ENLLAÇ i de l’apartat «Tramitar amb certificat». Aquí s’ha d’omplir la sol·licitud i adjuntar els annexos necessaris signats i la documentació pertinent.

Presencialment, cal accedir a l’MATEIX ENLLAÇ i a l’apartat «Tramitar telemàticament», omplir el formulari, enviar-lo i descarregar el justificant d’entrada juntament amb la sol·licitud emplenada i signada. S’ha de imprimir i lliurar en paper al costat dels annexos d’el programa d’ajudes i la documentació exigida. Tot això ha de ser lliurat en el registre d’entrada dels Serveis Territorials d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, oficines PROP, ajuntaments i per correu certificat. Es pot sol·licitar cita prèvia en els serveis territorials per al seu assessorament en la tramitació i els ajuntaments podran col · laborar en la tramitació.