La Generalitat anuncia la contractació de 1.000 auxiliars en les platges per a la campanya ‘Estiu segur 2021’

‘Estiu segur’ té el triple objectiu de vetlar pel compliment de la normativa sanitària per a previndre la COVID-19, oferir informació turística i evitar ofegaments

 

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat la renovació del programa ‘Estiu segur’, que preveu la contractació de 1.000 auxiliars d’informació que vetlaran pel compliment de la normativa sanitària en prevenció de la COVID-19, tant en les platges de la Comunitat Valenciana com en els llocs de més concurrència.

Així ho ha manifestat el president després de mantindre una reunió sobre el dispositiu de seguretat i salut pública per als pròxims mesos d’estiu, en la qual també han participat la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo; la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló; el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent; el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel.

Segons ha explicat el president, l’objectiu de la campanya consisteix a «generar un espai de màxima seguretat en les platges de la Comunitat Valenciana», fet que contribuirà a reforçar la imatge de la Comunitat Valenciana com a lloc i destinació vacacional segurs, i a reactivar el turisme en una temporada estival que començarà amb una bona situació epidemiològica.

Així mateix, Puig ha assegurat que el programa impulsarà la creació d’ocupació entre els joves, un dels col·lectius més vulnerables en l’àmbit laboral.

El president també ha incidit en la importància de l‘actuació dels joves auxiliars, ja que «no sols donaran indicacions per al compliment de la normativa sanitària en les platges més concorregudes sinó que, a més, oferiran informació turística i ajudaran en la prevenció d’ofegaments», ha explicat.

Subvenció de 4,5 milions d’euros

Com principal novetat, enguany seran els ajuntaments els que contracten directament els auxiliars i la seua selecció serà realitzada per Labora. Per a això, la Generalitat atorgarà una subvenció directa de 4,5 milions d’euros per als 71 municipis que tenen platja litoral o continental, dels quals 32 es troben a la província de València, 19 a la de Castelló i 20 a la d’Alacant.

Aquesta quantitat és susceptible de ser finançada mitjançant fons europeus a càrrec de l’Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa (REACT-EU), mitjançant l’objectiu específic REACT-UE 2, dirigit a «afavorir l’accés al mercat de treball de les persones en situació de vulnerabilitat, l’accés als sistemes socials i les mesures d’inclusió social i erradicació de la pobresa».

Respecte de la distribució del nombre d’auxiliars per municipi, serà establida mitjançant criteris objectius, com els quilòmetres de platja, el nombre de places hoteleres o els serveis de què disposen les platges, entre altres, amb un nombre mínim de 2 auxiliars per municipi.

Requisits i funcions dels auxiliars

Les persones auxiliars han de ser majors de 18 anys i menors de 30 i trobar-se en situació de desocupació, i els seus contractes es formalitzaran per un període de 3 mesos, entre l’1 de juny i el 30 de setembre.

Amb caràcter general, l’equip d’auxiliars realitzarà tasques d’informació sobre normativa COVID-19, en especial sobre el control d’accés i aforament de les platges, i vetlarà pel compliment de les mesures que conté la normativa de sanitat, així com les disposicions que recullen els plans de seguretat i salvament, i els plans de contingència.

Dins de les seues funcions, es troba també informar i orientar les persones usuàries que accedisquen a la platja dels avisos i comunicats que es puguen dictar en matèria d’emergències i protecció civil des del Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat (AVSRE), així com proposar a través de l’1.1.2 Comunitat Valenciana, en el cas que es produïra una emergència que no puga ser coberta amb els recursos presents, l’activació i mobilització de recursos extraordinaris.

També informaran el cos de la Policia Local del municipi de les incidències o actuacions realitzades durant la jornada laboral; executaran tasques auxiliars d’ajuda o col·laboracions amb la direcció del cos de la Policia Local o, si és el cas, dels serveis de turisme dels ajuntaments, i col·laboraran, en tot moment i al seu requeriment, amb els serveis de socors, vigilància i seguretat presents en l’espai; tot això, sempre amb respecte a les seues capacitats i formació. En cap cas faran tasques de seguretat, socorrisme, neteja o semblants.

Per a poder dur a terme aquestes funcions, les persones contractades rebran un curs que s’impartirà a través de l’IVASPE i en el qual participaran Emergències, Sanitat i Turisme, que serà obligatori i oferirà les eines necessàries per a donar la millor atenció i informació als usuaris de les platges.

Cal destacar que el programa compta amb la implicació de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, dependent de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, que s’ocuparà de coordinar els 1.000 joves; de Labora, dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible i Sectors Productius, que s’ocuparà de coordinar la contractació; de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, encarregada d’elaborar la normativa sanitària i el protocol sanitari contra la COVID-19 en platges, i, finalment, de Turisme que col·labora amb la formació de les persones contractades.