El Ple de Benirredrà aprova els pressupostos per majoria

Els pressupostos ascendeixen a 1.133.500 euros i tenen un marcat caràcter social i realista

 

L’Ajuntament de Benirredrà, en la sessió ordinària de ple de l’Ajuntament el passat dijous 20 de febrer, va aprovar els pressupostos de Benirredrà amb 7 vots favorables dels 8 regidors assistents a la sessió plenària, que en total ascendeixen a 1.133.500 euros.

L’equip de govern, liderat pel seu alcalde, Emilio Falquet, va presentar uns pressupostos mantenint un marcat caràcter social i realista, i es mantenen en les partides destinades a les famílies, educació, cultura, o manteniment.

A més d’això, es contempla en el Pressupost Municipal un augment en el capítol 1, a causa de la municipalització de l’escola infantil, la qual va passar a ser pública des del passat mes de setembre, a l’objecte de poder accedir a la gratuïtat de l’tram de edat de 2 a 3 anys i en conseqüència, es va produir la subrogació de personal adscrit a l’Escola municipal de primer cicle.

Com també l’aprovació de la RLT, de l’ajuntament que suposa un increment de l’10% de les retribucions de personal al servei de l’ajuntament, que va ser aprovat per unanimitat de tots els regidors que conformen el consistori de Benirredrà, amb la finalitat de millorar les condicions de treball i econòmiques dels empleats municipals, adaptant i equilibrant la retribucions als nivells que marca la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de la Comunitat Valenciana. Juntament amb l’augment de l’2% de l’acord de Consell de Ministres amb data de gener de 2020.

Un pressupost de consens

Destaca en el Pressupost Municipal la reducció del deute viu municipal, que la previsió a la fi de 2020 serà de només el 20,57%, davant el 33,02% de finals de l’2019. Compromís adquirit per l’actual equip de govern, de seguir reduint deute, per a un bon funcionament i sanejament de l’Ajuntament, que anys rere any va sent una realitat, gràcies a la gestió clara i responsable per part del seu anterior alcaldessa Loles Cardona.

En paraules de l’alcalde, assenyala la importància «de l’consens polític amb els altres grups polítics amb representació al consistori». A l’hora de treballar en equip i prendre decisions conjuntament i al seu torn mostra la seva satisfacció per haver aconseguit aprovar els pressupostos municipals, sense cap vot en contra.