El Pressupost de Bellreguard és de 3,9 milions i contempla ajudes a les famílies en 2021

Bonificacions en la taxa d’ocupació de via pública per a facilitar l’activitat hostalera

Bellreguard disposa ja d’un pressupost per a l’any 2021, aprovat en el ple ordinari de desembre.

El pressupost per a l’any 2021 puja als 3.907.163 euros, front als 3.985.015 de l’any anterior i, per tant, una disminució del 1,95%.

Uns comptes marcats per l’excepcional situació provocada per la Covid-19 i que plasmen les línies estratègiques de l’acció de govern per a l’any nou.

La crisi sanitària incideix de manera directa en el pressupost. El seu import total es redueix en vora 78.000 euros.

La necessitat d’introduir exempcions i bonificacions fiscals per tal d’alleujar la dura situació econòmica que travessen famílies i sectors econòmics fa que la recaptació baixe.

Capítol social

Tot i eixa minva en els ingressos, el govern municipal ha optat per mantindre tot l’esforç econòmic en el capítol social.

«El coronavirus ha sacsat tots els àmbits de les nostres vides i té també uns efectes econòmics en la societat de magnitud encara incerta”, diu l’alcalde, Àlex Ruiz.

És per això, ressalta el regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica, Joan Marco, que tot i reduir-se la previsió d’ingressos, es mantenen intactes les partides socials.

Per altra banda, si la previsió d’ingressos baixa respecte a la del 2020 es també, en part, degut a bonificacions.

Com les aplicades en la taxa d’ocupació de via pública amb taules i cadires, amb l’objectiu de facilitar l’activitat hostalera, tan castigada per la crisi.