El Pla d’Ocupació Social d’Alzira donarà feina a 20 persones

El programa té dos modalitats atenent a la qualificació de les persones i suposarà una inversió de 500.000€

 

El Pla d’Ocupació Social es va crear per tal de mitigar la desocupació a la nostra ciutat a causa de la crisi sanitària, social i econòmica de la COVID19. L’objectiu és aproximar al mercat laboral les persones desocupades mitjançant contractes temporals en els diferents departaments municipals.

No es tracta únicament d’adquirir experiència en un treball determinat, sinó també que esta experiència actue en benefici personal, i tinga un apropament a la reincorporació al mercat laboral a través de la realització de l’Itinerari Vital Individualitzat, per tal de millorar la seua ocupabilitat.

 

Dos modalitats

Dins d’este programa es poden diferenciar dues modalitats. Per una banda, treballs per a personal no qualificat amb un total de 20 treballadors. El dimecres 5 d’agost començaran a treballar amb un període mínim de 6 mesos prorrogables segons les necessitats del servei, per a realitzar les funcions d’ajudant de manteniment, neteja, jardineria, obra, pintura, personal de magatzem, càrrega i descàrrega.

D’altra banda, una segona modalitat dirigida a persones qualificades amb un total de 13 llocs, sent una estimació, que podrà ampliar-se, segons les necessitats. Esta modalitat està en procés de baremació de les sol·licituds presentades, començaran al mes de setembre amb període mínim de 6 mesos prorrogables per a realitzar les següents funcions, segons perfil:

· oficial de 1ª d’electromecànica,

· tècnic en mitjans audiovisuals i comunicació,

· tècnic de formació,

· tècnic en orientació laboral,

· administratiu/va,

· auxiliar d’atenció a l’usuari,

· oficial de 1ª d’obra,

· oficial de 1ª d’electricista,

· enginyer/a industrial electricitat,

· tècnic de comunicació i,

· tècnic de prevenció de riscos laborals.

El pressupost del programa és de 500.000€. Part d’esta quantitat és finançada per les partides que estaven dedicades a les festes de la ciutat anul·lades per la situació provocada per la COVID19.

Segons ha declarat l’alcalde Diego Gómez: “El Pla d’Ocupació Social dona resposta a una estratègia aprovada al Consell Econòmic i Social a proposta dels sindicats”.