Construir la Sostenibilitat reclama als consistoris una correcta gestió dels residus de les obres municipals

L’entitat recorda als Ajuntaments que valoritzar és l’opció legal més econòmica i la més responsable.

L’associació sense ànim de lucre que fomenta la valorització dels residus de la construcció i demolició (RCD) així com la utilització d’àrids reciclats, ha iniciat una campanya dirigida als Ajuntaments de les comarques centrals valencianes per demanar- los que actuen de forma legal i responsable en la gestió del residus de les obres municipals.

L’associació recorda que el REIAL DECRET 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició obliga els productors de RCD a acreditar la correcta gestió dels residus. Una gestió que el mateix decret definia com la valorització en planta o l’eliminació en abocador previ tractament.

Segons té constància l’associació, no sol ser habitual que les empreses contractades per l’administració local o les entitat que gestionen servicis municipals aporten els documents certificant que els RCD han anat a planta o abocador ni tampoc que el Ajuntaments els reclamen. Al contrari, fins i tot, ha sigut un pràctica habitual en molts municipis que els enderrocs s’apilen en solars municipals ometent-se l’obligació de dur-los al seu destí legal. Un vici que acaba, a mitjà termini, passant factura als mateixos ajuntaments responsables.

Creació de 700.000 llocs de treball

Construir la Sostenibilitat recorda que la valorització en planta és l’objectiu plantejat en l’actual legislació i l’Estratègia D’Economia Circular Europea. Una estratègia conjunta a nivell europeu que té per objectiu la creació de 700.000 llocs de treball a més de fer front a la crisi de recursos naturals i energètica. Per altra banda, l’entintat incideix en el fet que reciclar en planta de valorització uns enderrocs nets de formigó, asfalts, grava i ceràmica com són els RCD procedents d’obres en vials, pluvials o el cicle integral de l’aigua té un cost molt inferior que eliminar-los en un abocador. Una diferència que pot anar de 5.50€ a 9€ per Tona.

L’associació reclama també coherència als responsables municipals que són els primers en demanar la implicació dels veïns en la separació del residu sòlid urbà per abaratir el cost del servei i el rebut facilitant el reciclatge de plàstic, cartró i vidre. A més de que urgeix la necessitat de control en els abocadors legals o il·legals que poden afectar els aqüífers dels que depèn el subministrament d’aigua als municipis.