Comença el curs de Joventut de Monitoratge d’Activitats de Temps Lliure a Alcoi

Es realitzarà durant tot el mes de juliol en el CCJ

Aquest matí, ha començat el curs de Monitors d’Activitats Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil organitzat per la regidoria de Joventut en el Centre Cervantes Jove (CCJ) que s’inclou dins del Pla de Formació en Animació Juvenil que ha posat en marxa aquesta regidoria. L’activitat formativa està adaptada al nou marc normatiu (Decret 86/2015) de la Generalitat Valenciana. Els alumnes inscrits, amb una edat mínima de 16 anys, realitzaran en total 310 hores de formació, acudint de 9 a 14 hores a l’edifici de la joventut alcoiana situat en Cervantes des de l’1 al 30 de juliol.

El Curs està Impartit per l’Escola Oficial d’Animació Juvenil ABAST i amb ell s’obté el títol oficial expedit per l’Institut Valencià de la Joventut, de la Generalitat Valenciana. Les competències que valida el curs són les d’organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure educatiu dirigides a la infància i la joventut, en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i ateses les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. L’últim mòdul del curs és de pràctiques professionals no laborals de dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil amb un total de 160 hores.