Carcaixent inicia un procés participatiu per a la reducció del risc d’inundacions

Les propostes es presentaren per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer aprofitant l’acte commemoratiu celebrat pels 40 anys de la pantanada de Tous

S’ha iniciat la fase de participació pública dels projectes constructius per a la reducció del risc d’inundacions als nuclis urbans de Carcaixent i Cogullada, i per això resulta de gran importància que la ciutadania interessada conega les propostes i faça les seues aportacions.

El procés participatiu actual assegura la transparència i contribuirà en la revisió del Pla 2022-2027 a obtindre un equilibri òptim des del punt de vista de la sostenibilitat, considerant els aspectes socials, econòmics i ambientals, actuant amb el major consens possible.

Els tres projectes que afecten al terme de Carcaixent es presentaren per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer aprofitant l’acte commemoratiu celebrat pels 40 anys de la pantanada de Tous el passat mes d’octubre.

Actuacions clau

Es planteja per una part la construcció d’un nou llit per al barranc de Barxeta que canalitze directament al Xúquer. Esta actuació modificarà l’actual desembocadura del Barxeta al Casella, que en anar directament al Xúquer permetrà desviar el flux d’inundació i evitar així que aquest es desborde pel nostre terme quan el barranc de la Casella vaja ple i no permeta desembocar en ell.

A més, s’instal·laran comportes en el tram antic del Barxeta per segellar-lo en els períodes d’inundacions, rebent exclusivament les aigües d’escolament procedents del casc urbà de Carcaixent, acollint una quantitat molt menor d’aigua, conformant-se com a llit ecològic i d’infiltració d’aigües.

La Confederació recupera aquest projecte ja plantejat en antics plans de protecció contra inundacions i hi suma la renaturalització del nou i part del vell llit, augmentant així la seua capacitat d’absorció d’aigua, un aspecte molt important en els cada vegada més habituals episodis extrems de pluja (DANA).

Per altra part, es planteja la construcció d’una mota de 635 metres de longitud i d’entre 2,5 i 3 metres d’altura per protegir Cogullada tant de les crescudes del Barxeta com del Barranc dels Prínceps, utilitzant també l’actual CV-41 per completar aquest tancament de protecció. La regidoria de Territori coincideix amb la proposta de la Confederació i insisteix en la necessitat de què aquesta mota esdevinga un corredor verd que connecte l’entorn del pont de la Muntanya amb l’àrea del barranc de Barxeta annexa al casc urbà de Carcaixent, a manera d’eix d’oci i passeig saludable, a més de protegir Cogullada de les constants inundacions.

Es pot trobar més informació tant de les actuacions com del procés participatiu a la pàgina web de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (www.chj.es) i realitzar observacions i suggerències a través del següent correu jucar@typsa.es.

Paco Salom, Alcalde de Carcaixent, anima a la ciutadania a participar en aquest procés, ja que “És una oportunitat per a identificar objectius comuns i diferències entre tots els agents implicats i poder analitzar-les i resoldre-les amb suficient antelació, a més de ser una manera de mantenir la reivindicació històrica i urgir a l’administració competent a no dilatar les actuacions i a iniciar les obres en el menor temps possible”.