Alcoi revisarà 500 edificis del centre després dels enfonsaments

La inspecció per part de l’IVE començarà en uns dies

L’Institut Valencià de l’Edificiació (IVE) i l’Ajuntament d’Alcoi s’han reunit per concretar l’inici de les inspeccions a edificis situats al centre de la ciutat per part dels tècnics. En la reunió també s’ha parlat del nombre total d’edificis que cal diagnosticar i les zones prioritàries, fet que determinaran els tècnics municipals. Des de l’Ajuntament es calcula que serà necessària la revisió d’entre 400 i 500 edificis situats al centre de la ciutat.

El diagnòstic tècnic que ja s’ha realitzat amb èxit en habitatges afectats per la DANA determina si l’edifici es troba en bon estat (color verd), té problemes que cal solucionar (color groc) o no es pot accedir a ell (color roig) i cal prendre mesures urgents d’actuació.

Cal destacar que la inspecció, que serà assumida econòmicament per la Conselleria, no és equivalent a una IEE, la inspecció de l’edifici obligatòria per als habitatges de més de 50 anys, ja que la realització d’aquesta és responsabilitat del propietari. És a dir, el diagnòstic no eximeix de la inspecció sinó que si aquesta no està realitzada, determinarà, entre altres recomanacions, la necessitat de portar-la a terme.

Des de l’Ajuntament es calcula que serà necessària la revisió d’entre 400 i 500 edificis situats al centre de la ciutat i es pretén començar per aquells que es considera que poden revestir majors problemes sense que entre ells, estiguen els que ja estan declarats ruïna imminent. Entre els acords de la reunió, s’ha decidit que la setmana que ve ja es puguen iniciar les primeres revisions per part dels tècnics de l’IVE. En total, es calcula que la totalitat d’aquests diagnòstics podrien estar acabats en unes 4-6 setmanes.

La regidora d’urbanisme, Lorena Zamorano destaca la bona resposta de la Conselleria a través de l’IVE: «Volem destacar la ràpida resposta que han tingut les necessitats d’Alcoi. En tot moment, hem trobat rapidesa I molta professionalitat. L’experiència anterior de l’IVE suposa que hi haja uns tràmits molt clars i que han donat bols resultats a altres poblacions durant la DANA pel que creiem que, aquests diagnòstics dels edificis del centre d’Alcoi poden estar acabat en poques setmanes. Uns diagnòstics que assumirà econòmicament Conselleria, i que ens permetrà poder conéixer en temps récord la situació del parc d’edificis del centre històric».

Cal destacar que l’IVE té una llarga experiència acumulada des de setembre, revisant habitatges afectats pel DANA, en total, més de 3000 el que ha propiciat que tant el procediment, documentació com el personal tècnic necessari estiga ja en funcionament. Dos tècnics municipals, un del departament d’urbanisme i un altre d’arquitectura treballaran braç a braç amb els tècnics de l’IVE per a determinar els edificis i, una vegada, amb el diagnòstic, requerir als propietaris perquè aquests realitzen totes les mesures que tenen l’obligació d’assumir.

D’altra banda, des de l’Ajuntament també es destaca que Alcoi va ser pioner en la implantació de la inspecció d’edificis, tal com s’ha reconegut a la reunió amb l’IVE. Des de l’any 2000, prop de 3000 edificis han passat la coneguda com ITV dels edificis de tot el terme municipal de la ciutat. Sí que s’ha comentat també, durant la reunió, la necessitat de recordar als propietaris l’obligatorietat, tant de passar la primera revisió de l’edifici quan compleix 50 anys, fet que sí que ocorre, com les següents, cada 5 anys, encara que estiga inclòs en l’ordenança municipal.

«Sabem també que hem d’incidir més en recordar la obligatorietat de passar les revisions cada 5 anys pel que intensificarem la comunicació en aquest aspecte, i també s’ha considerat la creació d’un distintiu, semblant al de la ITV o la revisió de l’ascensor, que siga visible en el hall dels edificis per a recordar quan toca passar l’última revisió». La idea que també s’ha posat damunt de la taula en la reunió ha estat molt ben acceptada pels responsables de l’IVE, que l’han considerat molt interessant i que creuen que podria ser implantada en tota la Comunitat Valenciana.