Alcoi millora la Via Verda en baranes de fusta i panells informatius

La inversió és de 200.000 euros i contempla millores de seguretat, senyalització i paviment

L’ajuntament d’Alcoi ha fet diverses millores en la Via Verda amb una inversió total de 195.234,44 euros per quatre actuacions diferents que faran una zona més segura, millor senyalitzada i més còmoda per a totes les persones que gaudeixen d’aquest paratge.

Pel que respecta a la seguretat hi ha dues actuacions, ja que l’ús intensiu de la Via Verda fa necessària l’actuació constant per a la seua millora i actualització. El traçat d’aquesta travessa nombrosos barrancs i rieres mitjançant terraplenats de gran longitud i altura. Són aquests trams on resulta necessària l’actuació per a la millora de la seua seguretat.

L’actuació executada ha consistit en la instal·lació d’una barrera de seguretat de fusta tractada amb autoclau per a exterior al perímetre del vial a aquelles zones que presenten major risc. Amb una longitud total de barrera de seguretat instal·lada de 850 metres. El pressupost d’execució ha estat de 31.996,64 euros.

Funcionalitat

Dintre de les actuacions constants per al manteniment de la funcionalitat com de la seguretat de la via verda, es va detectar la necessitat d’actuar sobre el frontis del túnel Ombria del Manco per a evitar i solucionar els problemes d’estabilitat i despreniment al seu parament exterior, en concret el frontis corresponent al vessant Nord-est que s’ha estabilitzat. El cost de la intervenció ha sigut de 10.424,88 euros.

Pel que fa a la millora del paviment, dins de les obres corresponents a l’Eix per a ciclistes i vianants finançat amb fons FEDER, s’ha rehabilitat el ferm de la Via Verda mitjançant la reposició del tot-u i de la mescla bituminosa. Aquest presentava assentaments i fissures que podien suposar un perill per als usuaris, així com una pèrdua de comoditat. La intervenció va tindre un cost de 146.116,32 euros.

Vies ciclistes d’Alcoi

Finalment indicar que en els pròxims dies es durà endavant una millora de la senyalització a les vies ciclistes d’Alcoi. Amb una senyalització específica que permeta informar convenientment als diferents usuaris pel que s’ha previst la instal·lació d’uns panells informatius a diferents punts que permeten fer un bon ús de l’espai.

L’actuació prevista consisteix en la instal·lació d’uns panells informatius de grans dimensions a manera de tòtems de 2 m d’alçada i 0,50 m d’amplària. Aquests contindran la informació bàsica del vial, les seues limitacions i normes d’ús necessàries per als usuaris. El pressupost d’execució és de 6.696,60 euros.

«Treballem per a tindre en les millors condicions possibles els nostres paratges no només amb actuacions de manteniment, hem fet una sèrie d’inversions molt importants en la via verda d’Alcoi, complementant l’eix per a ciclistes i vianants hem millorat tant el paviment, com la informació amb uns panells i la seguretat amb unes baranes que delimiten la mateixa via verda i que fan que aquesta zona tan utilitzada per alcoianes i alcoians i també per moltíssima gent que ens visita estiga actualitzada i de la millor forma possible per al seu aprofitament», ha explicat el regidor d’Obres i Serveis Jordi Martínez.