Albaida incrementa un 20% les partides de Benestar Social, Educació i Promoció Econòmica en el pressupost de 2021

Els pressupostos per al 2021 tenen una clara vocació social com s’evidencia pel significatiu increment de les partides de Benestar Social, Educació, Reactivació Econòmica, Cultura i joventut.

 

L’Ajuntament d’Albaida va aprovar el passat dimarts 10 de novembre el Pressupost General per a l’exercici 2021, el qual suposa un increment moderat del 3%, és a dir un pressupost total de 5.655.044,96 €; fonamentant-se en una reducció dels ingressos per impostos fruits de la situació econòmica. No obstant la totalitat de l’increment, 171.518,61 €, junt xicotetes quantitats reduïdes en altres àrees, s’ha destinat íntegrament a despeses de caràcter social, educatiu, cultural o de promoció de la recuperació econòmica. En aquest sentit l’increment total de despesa en aquestes aplicacions pressupostàries ha suposat 258.600,46 € respecte al pressupost de 2020, amb increments del 30% en Serveis Socials, 15% en educació, 12% en cultura, destacant el 58% d’increment en promoció econòmica i comercial, o el 115% en joventut.

L’alcalde d’Albaida, Josep Albert, explicava que «es tracta del pressupost que Albaida necessita en aquests moments; uns comptes públics que pretenen ajudar en moments difícils a les persones més desfavorides, mantenir uns serveis educatius i socioculturals i, naturalment, tirar una mà al sector econòmic d’Albaida, especialment comerç i hostalatge. Són moments difícils, per això tot i tenir encara poca disponibilitat econòmica hem fet un esforç per estar al costat de les nostres veïnes i els nostres veïns».

És per això que l’increment de la despesa de personal se centra en la dotació de personal tècnic i administratiu de la nova oficina de suport a la reactivació econòmica ARA, que ajuden de forma directa als empresaris, comerciants i hostalers a recercar les ajudes i recursos que tenen a l’abast per a poder mantenir les seues activitats econòmiques. El regidor de Model Social i Econòmic, Alejandro Quilis, explicava al Plenari Municipal que «Ajudar al comerç i a les activitats econòmiques no és sols donar subvencions, en el nostre cas també és molt importat posar al seu abast personal especialitzat que els ajudes i assessore per a aconseguir altres recursos i subvencions i multiplicar així els recursos que entren a la nostra ciutat».

D’aquesta forma, a més de l’increment retributiu del 2% aplicat ja en 2020 d’acord amb les estipulacions del Govern Central (que ja suposa 61.517,15 €), la nova oficina ARA s’enduu un 35% de l’increment de personal, que afegit a la creació de la plaça de Tècnic/a de Joventut finançada totalment per l’IVAJ (14%), més l’increment de personal en el Conservatori Municipal (11%), fruit d’un increment de matrícula, suposa les majors dotacions en personal, amb una reducció del -5 % respecte a 2020 en despeses de gratificacions i productivitats.

Inversions

Respecte a les Inversions, les principals actuacions se centre en l‘Ampliació de l’Escoleta Municipal Infantil la Vila (55.000 €) i l’adaptació de la Casa del Clau com a Centre de Respir per a Malalts d’Alzheimer (121.000 €) mentre s’aborda la futura construcció del Centre de Dia. «A aquestes inversions caldrà afegir-li, a més de les ja encetades al CEIP Elías Tormo, el Pla d’Obres I Serveis de la Diputació de València que destina a Albaida més de 600.000 €, a més d’encetar la tramitació de les obres al CEIP Covalta», explicava Albert. A més, el pressupost de 2021 preveu una dotació de 30.000 € destinats a projectes participats, és a dir que siguen proposats i elegits per la ciutadania, de forma que la Regidoria de Model Social ja està preparant el procediment i les ferramentes per a desplegar-ho durant el primer trimestre de l’any.

Però «un dels principals problemes de l’Ajuntament d’Albaida és l’alt nivell d’endeutament que encara arrosseguem i que ens limita poder actuar encara d’una forma més expansiva -explicava de regidora d’Hisenda, Bea Costa-. No obstant les previsions per a 2021 situen el deute a final de l’exercici en 8,1 milions d’euros, és a dir un 123% dels recursos ordinaris, perquè cada dia estem més prop del famós 110% i quedem ja lluny dels 19,5 milions i del 300% del qual partírem en 2011. Això ens fa veure el futur amb major esperança».