Home Actualitat Xàtiva demana la cessió del Palau dels Sant Ramon Bonhivern, seu de la Casa de la Juventut

Xàtiva demana la cessió del Palau dels Sant Ramon Bonhivern, seu de la Casa de la Juventut

Xàtiva demana la cessió del Palau dels Sant Ramon Bonhivern, seu de la Casa de la Juventut

Recentment l’Ajuntament va invertir 10.000 euros en la adequació del pati per a la realització d’activitats d’oci juvenil

El plenari ordinari del proper dissabte a l’Ajuntament de Xàtiva debatrà la sol·licitud a la Generalitat Valenciana de la mutació demanial externa a favor de l’Ajuntament de Xàtiva de l’immoble del Palau dels Sant Ramon Bonhivern, actual seu de la Casa de la Joventut. L’immoble és propietat de la Generalitat Valenciana. D’acord amb el conveni subscrit entre l’Ajuntament i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència l’1 de gener de 1998, la gestió i ús d’aquest centre social és municipal. La cessió del Palau dels Sant Ramon Bonhivern mitjançant el procediment de mutació demanial permetrà agilitzar totes les obres i actuacions de manteniment que s’hagen d’escometre a l’edifici.

La regidora de Joventut, Lena Baraza, ha explicat que “quan hem hagut de fer alguna actuació de manteniment o reparacions a la Casa de la Joventut hem hagut de demanar permís a la Generalitat, la qual cosa sempre ha allargat el procés. Si la casa passa a formar part de les propietats municipals, es facilita el poder realitzar aquestes intervencions, així com l’accés a determinades subvencions en la matèria, on figura com a requisit el tenir la titularitat de l’immoble”.

La Casa de la Joventut està instal·lada en un edifici del carrer Montcada que està sotmés a protecció general. Es tracta d’un antic palau amb un solar adjunt procedent de enderrocaments d’altra construcció anterior. L’edifici consta de planta baixa, planta noble i andana. Quan la casa fou adaptada per al seu ús actual, aparegueren uns arcs apuntats que se suposa que són restes d’una casa senyorial similar als seus veïnes al carrer Montcada. El palau conserva enteixinats i altres elements. La fàbrica que tanca el solar adjunt és de tàpia d’argamassa amb maons i té incrustat un escut trobat entre els runes del solar amb les armes dels Sant Ramon Bonhivern.

En octubre de 2018, començaren obres de condicionament i millora del pati de la Casa de la Joventut, on l’Ajuntament va invertir al voltant de 10.000 euros en una actuació consistent en la substitució integral del paviment del pati, de 350 metres quadrats de superfície, per una nova solera de formigó remolinat, amb anivellament del terra, caiguda d’aigües, reparació del banc perimetral i la font i condicionament de les escales d’accés al pati. Les obres procuraren l’adequació d’un espai per a incrementar la dinamització de la Casa de la Joventut mitjançant la programació d’activitats a l’aire lliure.

A més a més, s’han dut a terme tasques de manteniment de l’edifici consistent en la reparació del sostre per evitar filtracions, pintura de les distintes dependències, substitució d’alguns elements de fusteria com portes i finestres i instal·lació de cinta antirelliscant a l’escala principal.