Home Actualitat Xàtiva compra terrenys per ampliar el pàrking de l’hospital

Xàtiva compra terrenys per ampliar el pàrking de l’hospital

L’adquisició de la superfície per part de l’Ajuntament permetrà a la Conselleria obrir un nou accés a la zona d’aparcament de la part de darrere del Lluís Alcanyís

L’Ajuntament de Xàtiva ha arribat a un compromís de compravenda amb els propietaris d’una parcel·la annexa a l’hospital Lluís Alcanyís que serà destinada a ampliar l’actual aparcament. Es tracta de la parcel·la 176 del polígon 35 del cadastre immobiliari rústic de Xàtiva. Es troba situada entre l’aparcament de la part de darrere de l’hospital i el Camí del Pintor. Una vegada adquirida, l’Ajuntament cedirà la parcel·la a la Conselleria de Sanitat per a la construcció de l’ampliació del pàrquing.

Actualment, la parcel·la forma part del sol dotacional públic de la xarxa estructural del Pla General d’Ordenació Urbana, baix la qualificació de zona assistencial. El preu fixat en el compromís de compravenda és de 70.127,77 euros, quantitat que es correspon amb la taxació elaborada pels tècnics municipals. L’acord fou signat el passat 27 de desembre pels titulars dels terrenys i per l’alcalde Roger Cerdà.

El document contempla el compromís per part dels propietaris de vendre la parcel·la per a l’ús concret d’ampliació del pàrquing de l’hospital, a condició que la compravenda i pagament del bé es realitze abans del 31 de març de 2019 i que l’ocupació del bé no es realitze abans del 31 de maig de 2019, permetent-se, fins eixe moment, l’arrendament de la parcel·la a tercers per a una explotació exclusivament agrícola. Ara per ara, els terrenys estan dedicats al conreu d’alls tendres.

L’adquisició d’aquestos terrenys per part de l’Ajuntament, a més de resultar imprescindible per descongestionar l’estacionament, permetrà obrir un nou accés a la zona d’aparcament de la part de darrere de l’hospital, la qual és pública i gratuïta, i no està reservada per al personal de l’hospital. Amb aquest nou accés, es podrà arribar a aquell segon pàrquing sense necessitat de travessar la zona d’urgències.

La capacitat d’aparcament del recinte actual és d’aproximadament 800 places. L’assistència de treballadors de l’hospital genera diàriament un flux d’uns 1.100 vehicles, al qual se suma les consultes externes, així com els vehicles dels pacients ingressats, familiars i visites. De resultes, la capacitat de l’aparcament de l’hospital es troba completament desbordada, provocant situacions caòtiques de vehicles obstaculitzant tota classe d’accessos, amb estacionaments sobre les voreres, camins adjacents, carretera i, pràcticament, qualsevol espai on càpiga un cotxe.