Un jove de Cullera es converteix en la primera persona cega en aprovar les oposicions a les Carreres Judicial i Fiscal

Héctor Melero Martí, de 26 anys i llicenciat en Dret per la Universitat de Valladolid, és cec total de naixement

 

Héctor Melero Martí, de 26 anys i natural de Cullera (València), s’ha convertit en la primera persona cega a aprovar les oposicions a les Carreres Judicial i Fiscal.

Melero, que es va llicenciar en Dret per la Universitat de Valladolid, és cec total de naixement i va poder presentar-se a les oposicions després que el Consell General del Poder Judicial aprovara al maig de 2014 un acord en el qual obria a les persones cegues la possibilitat d’exercir com a jutges en respondre a la consulta plantejada per Gabriel Pérez Castellanos, també cec total, sobre si podria accedir a la Carrera Judicial en cas que arribara a superar el procés selectiu corresponent.

Adaptació del seu lloc de treball

L’acord, adoptat per unanimitat per la Comissió Permanent de l’òrgan de govern dels jutges, assenyalava que, en cas d’aprovar les oposicions, hauria de procedir-se a realitzar les adaptacions oportunes en el seu lloc de treball. El CGPJ disposa per a això dels mecanismes normatius necessaris que, de fet, vénen aplicant-se habitualment per a altres supòsits de discapacitat, permanent o temporal, per la Secció de Prevenció de Riscos Laborals.

El CGPJ va basar la seua decisió en un informe del vocal Juan Manuel Fernández, president del Fòrum Justícia i Discapacitat, en el qual es recordava que l’article 49 de la Constitució obliga els poders públics a realitzar polítiques d’integració dels discapacitats i a emparar-los en l’exercici dels seus drets i que l’article 301.8 de la LOPJ disposa que en les convocatòries per a l’ingrés en la carrera judicial es reservarà un contingent no inferior al 5% de les vacants per a ser cobertes per persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33%.

“Així mateix, una vegada superats aquests processos, es procedirà a les adaptacions i ajustos raonables per a les necessitats de les persones amb discapacitat de qualsevol tipus en els llocs de treball i en l’entorn laboral del centre o dependència pública on desenvolupen la seua activitat”, afig aqueix precepte.

L’informe sostenia que són excepcionals els mitjans de prova “que exigisquen la utilització del sentit de la vista d’una manera insubstituïble” i agregava que en l’actualitat existeixen instruments tecnològics que fan fàcilment accessible qualsevol document a les persones invidents.