Pugen les incidències registrades en Gandia pels informadors en espais públics front a la baixada en comerç i hostaleria

En concret, en l’espai públic, que inclou també els mercats, es realitzaren 1.556 advertències front a les 1.349 de la setmana anterior

 

Tot i que de forma lleugera, en el període comprés entre el 22 i el 28 de febrer, s’incrementaren les incidències registrades pels informadors de serveis de l’Ajuntament de Gandia en l’espai públic, mentre que baixaren en els sectors comerç i hostaleria.

En concret, en l’espai públic, que inclou també els mercats, es realitzaren 1.556 advertències front a les 1.349 de la setmana anterior. Pel que fa al motiu principal de l’incompliment torna a estar relacionat amb la mascareta.

Pel contrari, en els sectors comerç i hostaleria els apercebiments es van reduir i van passar de 192 a 110 aquesta darrera setmana.

També ha sigut significativa la baixada en la quantitat d’incidències que van requerir la presència de la policia. Així es va baixar de 22 a 12, produint-se més de la majoria, 9, en l’espai públic front a les 3 que s’han registrat en el sector hostaleria.

Tot i que la incidència del virus sembla que va millorant, cal recordar la necessitat de complir rigorosament les mesures de seguretat imposades per tal de fer front a aquesta pandèmia: ús correcte de la mascareta, distancia de seguretat, neteja de mans amb hidrogel, aforaments als locals tant dins com fora, etc.